Seminar će biti održan24.11.2015. godine (utorak), sa početkom u 10:00h
„Mall of Montenegro” (tržni centar Gintaš), drugi sprat, sala „Milenijum”, Podgorica (registracija učesnika počinje u 09:00h)


Dnevni red:

10:00-11:00 Mara Bogavac, Uprava za javne nabavke
Monitoring u javnim nabavkama, iskustva Crne Gore

11:00-12:00 Sonja Smolović, sertifikovani računovođa
Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izvještaja

12:00-12:30 Aleksandra Radojević, ACCA, BDO Podgorica
IFRS 15 – Prihodi iz ugovora sa kupcima (praktična primjena)

12:30-12:45 PAUZA

12:45-14:00 Milan Ivanović, Samostalni savjetnik I, Poreska uprava Crne Gore
Oporezivanje pojedinih oblika ličnih primanja sa osvrtom na najavljeno smanjenje stope kriznog poreza

14:00-15:00 Prof. dr Branko Ž. Ljutić, ovlašćeni revizor
Generalna primjena IFAC-ovog kodeksa profesionalne etike u javnoj praksi i biznisu: U funkciji unapređenja kvaliteta

15:00-16:00 Gordana Pejović, Poreski inspektor I, Poreska uprava Crne Gore
Poreski aspekt dobiti i predzaključnih knjiženja


Predviđen interaktivan odnos sa učesnicima. Pitanja možete poslati na mail bojana.vujadinovic@isrcg.org do ponedeljka 23.11. do 12:00h.

Seminar se vrednuje se 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:

50 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i članove Udruženja unutrašnjih revizora.
70 eura – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 (Lovćen banka)