Seminar ce biti održan
Subota, 12.12.2015. godine, sa pocetkom u 10:00 h
SALA u prostorijama ISRCG,
(ul. dr Vukašina Markovica 114 – zgrada Benetonke (Kruševac)


Predavač:
Sonja Smolovic, Sertifikovani računovođa


NAPOMENA: Seminar mogu pratiti i ostali zainteresovani koji nijesu upisali specijalizaciju
Seminar se vrednuje sa 6 poena kontinuirane profesionalne edukacije


Kotizacija:
100€ za članove ISRCG
150€ za ostale zainteresovane


Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 (Lovćen banka)


Broj mjesta je ogranicen. Prijave traju do 10.12.2015. (putem e- maila na: isrcg@isrcg.org)