Šesti seminar – drugi ciklus 2014 – 2015 godine
u okviru specijalizacije za zvanje
Ekspert meunarodnog finansijskog izvještavanja
na temu
MSFI- 10, MSFI- 11


Predavač:
Sonja Smolović, Sertifikovani racunovođa

NAPOMENA: Seminar mogu pratiti i ostali zainteresovani koji nijesu upisali specijalizaciju

Seminar se vrednuje sa 6 poena kontinuirane profesionalne edukacije


Kotizacija:
100€ za članove ISRCG
150€ za ostale zainteresovane


Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgoricka banka)
565-160-92 (Lovcen banka)


PREUZMI DOKUMENT