Finansijsko izvještavanje u funkciji unapređenja procesa menadžmenta

22-24. oktobar 2015. Hotel Sentido Tara, Bečići

Kongres se boduje sa 18 poena kontinuirane profesionalne edukacije (Pravilnik o KPE)

Kotizacija:

120 € za članove ISRCG, kandidate za profesionalna zvanja i za pretplatnike na časopis Računovodstvo i revizija

• 150 € za ostale zainteresovane * u kotizaciju nijesu uračunati troškovi hotelskog smještaja

Poslovni račun • 510-73710-70 (CKB)

PREUZMI POZIV