SEMINAR

PORESKI I RADNI PROPISI I PRAKSA

Podgorica, 17.04.2015. godine Hotel „Ramada“ (Sala Lesendro),

Bul. Save Kovačevića 74

Početak u 9:00h (registracija učesnika počinje u 8:00h)

Kotizacija:

50 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja

70 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)

PREUZMI POZIV