Podgorica, 10.07.2015. godine

Hotel „Ramada“ (Sala Lesendro),

Bul. Save Kovačevića 74 Početak u 9:00h (registracija učesnika počinje u 8:00h)

Predavači:

mr Rada Stojanović, ovlašćeni revizor

Izmjene i dopune MRS i MSFI

Finansijski instrumenti, priznavanje i vrednovanje u skladu sa MRS i MSFI

Bojana Ačković, Uprava za javne nabavke

Primjena novog zakona o javnim nabavkama

Đorđije Žurić, Poreska uprava

Oporezivanje usluga ino lica

Milan Ivanović, Poreska uprava

Oporezivanje prihoda od samostalne djelatnost

PREUZMITE POZIV