Hotel ‘’Palas“ Petrovac 05 – 06 jun 2015.godine

Simpozijum se vrednuje sa 12 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija: 80 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja

100 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)