Seminar ce biti održan 11.12.2015. godine, sa pocetkom u 10:00h
Sala za edukaciju, ISRCG,
adresa: ul.dr Vukašina Markovica 114


Predavač:
Prof. dr Duško Šnjegota

Tema:
Međunarodni standardi procjene i vrednovanja


Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:

100 eura po seminaru – za clanove ISRCG, pretplatnike na casopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju
120 eura po seminaru – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 (Lovćen banka)