Podgorica, petak, 20.11.2015. godine u 10h
(registracija učesnika u 9:30)
Sala za edukaciju, ISRCG,
adresa: ul.dr Vukašina Markovića 114
Broj mjesta je ograničen!


Predavači:

mr Snežana Mugoša, načelnik odjeljenja za lokalnu samoupravu i javna preduzeća, Ministarstvo finansija

Predlog budžeta Crne Gore za 2016. godinu sa osvrtom na planiranje budžeta lokalnih samouprava

Vaso Vasović, načelnik odjeljenja za unutrašnju reviziju, Skupština Crne Gore

Implementacija sistema unutrašnjih kontrola u javnom sektoru

mr Dragana Brajović, inspektor I, Uprava lokalnih javnih prihoda – Glavni grad Podgorica

Sopstveni izvori finansiranja lokalne samouprave u Crnoj Gori


Pitanja možete dostaviti u pismenoj formi do 14h, 19.11.2015 god. na e- mail: bojana.vujadinovic@isrcg.org
Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).


Kotizacija:

30 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
50 eura – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 (Lovćen banka)