Podgorica, utorak, 30.06.2015. godine u 10h

Sala za edukaciju, ISRCG,

adresa: ul.dr Vukašina Markovića 114

Predavači:

• Snežana Mugoša, načelnik odeljenja za lokalnu samoupravu i javna preduzeća Ministarstvo finansija Crne Gore

Budžetski sistem u Crnoj Gori, pojam, plan i izvršenje Budžeta

Inicijativa za usklađivanje Zakona o finansiranju lokalne samouprave i podzakonskih akata sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti- interaktivan odnos sa učesnicima

• Vaso Vasović, načelnik odeljenja za unutrašnju reviziju Ministarstvo finansija Crne Gore

Uvođenje sistema unutrašnje kontrole (sa praktičnim primjerima)

• Jovan Đuranović, bivši član Senata DRI

Obračunski sistem računovodstva u javnom sektoru sa aspekta MRS JS- 1 i MRS JS- 2

PREUZMI POZIV