Komisija za prijem u članstvo  i nostrifikaciju                                                           27.09.2018.god

Skraćena verzija zapisnika

Dnevni red

1) Konstituisanje novog saziva Komisije
2) Razmatranje pristiglih zahtjeva za nostrifikaciju
3) Razno

Nakon usvajanja Dnevnog reda, razmatrale su se tačke i dostavljeni materijali.

Tačka 1 – Konstituisan je novi saziv Komisije. Za Predsjednicu je izabrana Snežana Aleksić, iz Podružnice Nikšić, a za potpredsjednice  Tatjana Bulatović iz Podružnice Podgorica i dr Tanja Laković sa Ekonomskog fakulteta . Ostali članovi su Tripković Nataša iz Podružnice Bar i Dragana Zarubica iz Podružnice Kotor.

Tačka 2 – Razmatrani su pristigli zahtjevi za nostrifikacijom ACCA ispita. Od pojedinih kandidata će se tražiti dodatna dokumentacija.

Tačka 3 – Razno. Članovi komisije su se upoznali sa potencijalno novim izazovima vezano za nostrifikaciju kao i za nadležnost rada Komisije za obrazovanje.

 

Administracija ISRCG

PREUZMI DOKUMENT