Komisija za obrazovanje, edukaciju i organizaciju ispita                                             25.09.2018.god

Skraćena verzija zapisnika

Dnevni red

1) Konstituisanje novog saziva Komisije
2) Razmatranje pristiglih zahtjeva za priznavanje ispita
3) Razmatranje inoviranja teksta ugovora o profesionalnoj i drugim oblicima edukacije
4) Razmatranje ispunjenosti uslova o priznavanju radnog staža kandidatu C.N.
5) Razno

Nakon usvajanja Dnevnog reda, razmatrale su se tačke i dostavljeni materijali.

Tačka 1 – Konstituisan je novi saziv Komisije. Za Predsjednicu je izabrana Marija Janjušević, iz Podružnice Nikšić, a za potpredsjednike Enesa Bekteši iz Podružnice Podgorica i dr Radovan Samardžić iz Podružnice Kotor. Ostali članovi su Prof.dr Ana Lalević Filipović i Igor Pavićević.

Tačka 2 – Razmatrani su pristigli zahtjevi za priznavanje ispita. Od pojedinih kandidata će se tražiti dodatna dokumentacija. Ostalim kandidatima je izvršeno priznavanje ispita za rang ovlašćenog i sertifikovanog računovođe.

Tačka 3 –Vezano za inoviranje teksta ugovora sa kandidatima za profesionalnu i druge oblike edukacije, data su dodatne sugestije, koje će se naknadno definisati sa advokatom.

Tačka 4 – Razmotren je i prihvaćen radni staž kao uslov za izdavanje profesionalnog sertifikata „Ovlašćeni računovođa“ kandidatu C.N.

Tačka 5 – Razno. Članovi komisije su se upoznali sa potencijalno novim projektima vezano za edukaciju.

PREUZMI DOKUMENT

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>