Razmotrena tri predloga zakona

Na danas održanoj śednici, Odbor je razmotrio Predlog zakona o računovodstvu i Predlog zakona o reviziji, kojima se uređuje oblast koja je regulisana važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Povodom razmatranja Predloga zakona o računovodstvu i Predloga zakona o reviziji, u radu śednice Odbora, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, učestvovali su predstavnici Instituta računovođa i revizora Crne Gore, Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore i koalicije NVO „Saradnjom do cilja“, koji su, iznijeli svoje viđenje o predloženim aktima, te dali određene sugestije i predloge za amandmansko djelovanje na tekst navedenih predloga zakona.

Takođe, Odbor je razmotrio i Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije, koje se odnose na usklađivanje odredbi navedenog zakona sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

O navedena tri predloga zakona, Odbor će se izjasniti u nastavku śednice.

Preuzeto sa: www.skupstina.me