Na javnim konsultacijama, održanim dana 12.10.2015. god. Partnerstva otvorenih uprava (OGP), u čijem operativnom timu pored predstavnika Vlade Crne Gore su i predstavnici NVO sektora, član operativnog tima Igor Pavićević, Generalni sekretar ISRCG je rekao sledeće:

“Vaše ekselencije Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, potpredsjedniče Vlade, dame i gospodo,

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore je nevladino, samoregulatorno, nazavisno, dobrovoljno, profesionalno udruženje koje je od 2007. godine i nosilac Vladine uredbe na polju razvoja računovodstva i profesionalne edukacije računovođa i revizora u Crnoj Gori. Čine ga 700 profesionalnih računovođa od kojih 65 ovlašćenih revizora, a sad je u procesu sticanja profesionalnih zvanja oko 800 kandidata. Računovođe su se među prvima uključile u demokratske reformske procese, podržavamo ih i u njima vidimo veliku šansu i perspektivu za prosperitet ne samo naše profesije nego i društva u cjelini. Spremni smo da značajno doprinesemo uspjehu OGP-a, na što nas ne obavezuje samo činjenica da smo nevladina organizacija i predstavnici u ovom timu nego i činjenica da smo članovi renomiranih svjetskih institucija, Svjetske federacije računovođa – IFAC sa sjedištem u Njujorku i Evropske federacije računovođa (FEE) sa sjedištem u Briselu. Ne zaboravimo
činjenicu da je Evropska federacija računovođa (FEE) i savjetodavac komisije Evropske unije na polju učlanjenja svih država koje ulaze u Evropsku uniju za oblast računovodstva i revizije. Naš interes jeste demokratska Crna Gora, bazirana na vladavini prava, snažnih javnih institucija, sa regulisanim zakonskim okvirom i zakonskim okvirom za računovodstvenu profesiju, jer samo u takvom okruženju mogu uspješno da posluju invesitori, naši klijenti, a to su pored velikih preduzeća i onaj gro malih i srednjih preduzeća kojih je otprilike oko 90% u našoj privredi, kojima pružaju usluge upravo računovođe i revizori, što je intencija i Evropske unije i Evropske federacije računovođa. Što se tiče našeg učešća i naše uloge u akcionom planu i uopšte u operativnom timu, sama naša struka je po prirodi proaktivna. Znači, bićemo proaktivni u realizaciji čitavog plana na korist javnom interesu, Vladi, demokratskim institucijama i našoj struci. Pomoći ćemo u procesu unapređenja transparentnosti finansijskog izvještavanja javnog sektora. Kao korisnici javnih portala, ukazaćemo na probleme kompatibilnosti I nekompatibilnosti Vlade i ostalih institucija. Podržavamo koncept otvorenosti podataka da svi podaci, osim onih koji su bezbjedonosno klasifikovani kao državna tajna, treba da budu objelodanjeni. Posebno smo zainteresovani da doprinesemo unapređenju elektronske uprave za pravna i fizička lica jer su to naši klijenti, a mi smo takođe korisnici tih podataka, čak među najvećima kroz Centralni registar privrednih subjekata (CRPS) i kroz podatke iz Poreske uprave. U domenu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, trend je u svijetu da se sve više i aktivnije uključuje naša profesija, i u tom pravcu smo u značajnoj mjeri uključeni i u zadnji, najnoviji zakon o
sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. U domenu mjera povećavanja javnog integriteta, Institut će formirati metodologije prema standardima Svjetske federacije računovođa (IFAC), Evropske federacije računovođa (FEE), Svjetske banke, na osnovu kojih ćemo dati snažan doprinos
Partnerstvu otvorenih uprava.”

Više informacija možete naći na ovom linku: 

http://www.gov.me/vijesti/153251/Odrzane-javne-konsultacije-Partnerstva-za-otvorenu-upravu.html