Institut sertifikovanih računovđa Crne Gore je samoregulatorno, nezavisno, dobrovoljno profesionalno udruženje. Cilj Instituta sertifikovanih računovđa Crne Gore je da preduzima mjere na promovisanju znanja, sposobnosti, vještina i stručnosti svojih članova u poslovima računovodstva i revizije i u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), Međunarodnim standardima revizije (MSR) i Međunarodnim standardima kontrole kvaliteta.

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore
Objavljuje

OGLAS ZA RADNO MJESTO
-Pripravnik-

Naši pripravnici imaju jednake radne uslove i jednake prilike za učenje i usavršavanje kao i ostali zaposleni. Postani i ti deo našeg tima tako što ćeš aplicirati preko sajta e-Uprave za jedno od 5 pripravničkih mjesta:

Sektor računovodstva, Ekonomija (2)
Sektor edukacije: Pravo (1)
Marketing: Društvene nauke – odnosi sa javnošću (1)
IT: Računarstvo i informacione tehnologije, Primijenjeno računarstvo, Informacione tehnologije (1)

Adresa: Dr Vukašina Markovića 114
Opština: Podgorica
Naziv radnog mjesta: Pripravnik/-ca
Broj izvršilaca: 5 (m/ž)

Naša administracija je tu da te upozna sa poslovima i da ti sve informacije koje mogu olakšati izbor.

Piši nam na e-mail [email protected] ili pozovi na 020 227 402 / 069 160 972.

Prijavljivanje se vrši najkasnije do 19.11.2021. godine putem sajta: www.euprava.me