Institut sertifikovanih računovđa Crne Gore je samoregulatorno, nezavisno, dobrovoljno profesionalno udruženje. Cilj Instituta sertifikovanih računovđa Crne Gore je da preduzima mjere na promovisanju znanja, sposobnosti, vještina i stučnosti svojih članova u poslovima računovodstva i revizije i u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS),Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja(MSFI), Međunarodnim standardima revizije ( MSR) i Međunarodnim standardima kontrole kvaliteta.

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore
Objavljuje
OGLAS ZA RADNO MJESTO
-Pripravnik-

Naši pripravnici imaju jednake radne uslove i jednake prilike za učenje i usavršavanje kao i ostali zaposleni. Postani i ti deo našeg tima tako što ćeš aplicirati preko sajta Euprave za jedno od 5 pripravničkih mjesta:

·     Sektor računovodstva , Ekonomija (2)
·     Sektor edukacije: Pravo (1)
·     Marketing: Društvene nauke – odnosi sa javnošću (1)
·     IT : Računarstvo i informacione tehnologije, Primijenjeno računarstvo, Informacione tehnologije (1)

Adresa: Dr Vukašina Markovića 114
Opština: Podgorica
Naziv radnog mjesta: Pripravnik/-ca
Broj izvršilaca: 5 (m/ž)

Naša administracija je tu da Te upozna sa poslovima i da Ti sve informacije koje mogu olakšati izbor.

Piši nam na imejl [email protected] ili pozovi na 020 227 402069 345 406.

Prijavljivanje se vrši najkasnije do 19.11.2020. godine putem sajta:
www.euprava.me