Dana 06.10.2018.god je  26 polaznika odbranom specijalističkog rada steklo specijalističko zvanje “Forenzički računovođa”.

Dodjela specijalističkih licenci će biti na XIII Kongresu računovođa i revizora (19-21.10.2018.god).

Na ovaj način je završena obuka u trajanju od godinu dana (7 seminara, polaganja 5 ispita i priprema i odbrana specijalističkog rada).