OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA
r.b. Ime i prezime Mjesto
1 Ademagić Esma Rožaje
2 Bigović Milan Herceg Novi
3 Blagojević Tatjana Podgorica
4 Bošković Ljubinka Risan
5 Bošković Vesna Podgorica
6 Brnović Dušica Podgorica
7 Buzdovan Vjera Kotor
8 Cvijanović Milena Podgorica
9 Dabović Milan Podgorica
10 Damjanović Momirka Podgorica
11 Delić Milena Budva
12 Durković Vesna Podgorica
13 Đukanović Milijana Nikšić
14 Đurović Vesna Podgorica
15 Elb Vera Podgorica
16 Gačević Slavko Podgorica
17 Ivanišević Dubravka Podgorica
18 Ivanović B.Nada Kotor
19 Krcić Kolja Podgorica
20 Lopušina Angelina Podgorica
21 Lopušina Jovan Podgorica
22 Lukovac Hajdana Nikšić
23 Marković Vesna Podgorica
24 Markuš Budimirka Podgorica
25 Međedović Slavica Nikšić
26 Mihaljević Milica Podgorica
27 Milašinović Savo Podgorica
28 Obradović Sonja Podgorica
29 Peković Bojana Podgorica
30 Popović Dragica Podgorica
31 Radončić Fekrija Podgorica
32 Radonjić Anka Podgorica
33 Raičković Budimir Podgorica
34 Simonović Nataša Podgorica
35 Stojanović Lazar Bijela
36 Šćepanović Nataša Podgorica
37 Šćepanović Nebojša Podgorica
38 Šljivančanin Krsto Bar
39 Vilotijević Marina Nikšić
40 Vojinović Radosava Podgorica
41 Vuksanović Atina Podgorica
42 Vulikić Radonja Podgorica
43 Zeljak Vasilije Tivat
44 Žarković Olga Podgorica
45 Radonjić Miodrag Podgorica
46 Mihaljević Ljiljana Podgorica
47 Tufo Lukač Bijelo Polje
48 Jadranka Ivanović Podgorica
49 Olga Bogdanović Podgorica
50 Rajko Vulović Kotor
51 Nada Vučković Kotor
52 Sunčica Krstić Vranje
SAMOSTALNI RAČUNOVOĐA
r.b. Ime i prezime Mjesto
53 Banićević Ikonija Herceg Novi
54 Bojović Olga Podgorica
55 Borozan Stane Cetinje
56 Bujenović Tanja Tivat
57 Grbović Nevenka Tivat
58 Gutić Mirsada Plav
59 Gutić Ramo Plav
60 Josipović Dragica Podgorica
61 Kardović Mukadesa Rožaje
62 Kesler Gabrijela Kotor
63 Milinić Olga Tivat
64 Mitrović Svetlana Podgorica
65 Pajović Njegosava Podgorica
66 Petrović Krsto Tivat
67 Stanjević Aleksandra Podgorica
68 Ševaljević Verica Kotor
69 Vujošević Milorad Budva
70 Vujošević Vjera Budva
71 Zeljak Zorica Tivat
72 Sijerković Spomenka Herceg Novi
73 Počanić Nada Kotor
74 Đuričković Mira Podgorica
75 Čvorović Ljiljana Podgorica
76 Cmiljanić Slobodan Podgorica
77 Živaljević Ružica Podgorica
RAČUNOVOĐA
r.b. Ime i prezime Mjesto
78 Alilović Sanija Budva
79 Antović Stanka Podgorica
80 Asanović Bosiljka Podgorica
81 Badnjar Sonja Nikšić
82 Bahović Adela Rožaje
83 Bahović Ervina Rožaje
84 Bajović Milovan Rožaje
85 Berilažić Zorica Podgorica
86 Bigović Plana Herceg Novi
87 Binjoš Elmaza Rožaje
88 Bojić Biserka Budva
89 Boljević Ljiljana Podgorica
90 Bučan Refik Ulcinj
91 Bujišić Branko Kotor
92 Bujišić Veselina Kotor
93 Bulatović Jadranka Bar
94 Burić Vojislavka Podgorica
95 Burzan Sonja Podgorica
96 Bušatlić Džemal Ulcinj
97 Cvijić Ljiljana Kotor
98 Čučuk Gordana Budva
99 Delja Dragana Podgorica
100 Divac Zorica Podgorica
101 Domazet Ana Budva
102 Dončić Dragica Podgorica
103 Durković Radomir Podgorica
104 Đešević Rizo Plav
105 Đešević Šaćir Plav
106 Đukanović Nevenka Nikšić
107 Đukanović Zorica Nikšić
108 Đurović Vesna Podgorica
109 Femić Rada Podgorica
110 Garić Borka Bar
111 Govedarica Radojka Budva
112 Hasanović Hilma Rožaje
113 Imšir Danica Budva
114 Ivanović Milena Cetinje
115 Ivović Slavica Podgorica
116 Janković Slavica Podgorica
117 Jokić Milica Podgorica
118 Jokić Vukajlo Podgorica
119 Jovanović Zdravko Bijelo Polje
120 Jovanović-Vukmanović Milica Bar
121 Jovetić Čedomir Cetinje
122 Kalezić Angelina Podgorica
123 Karadaglić Nada Podgorica
124 Karadžić Jelena Podgorica
125 Karadžić Radoman Podgorica
126 Kilibarda Momir Podgorica
127 Klikovac Nadica Podgorica
128 Komnenić Dobrinka Herceg Novi
129 Konatar Smiljka Podgorica
130 Koprivica Dušanka Nikšić
131 Krstajić Anđa Podgorica
132 Kujović Fazlija Bijelo Polje
133 Lakić Milena Podgorica
134 Marić Slavica Nikšić
135 Marković Dragica Mojkovac
136 Marković Merica Budva
137 Martinović Anita Podgorica
138 Matijević Biljana Tivat
139 Matijević Nikoleta Tivat
140 Medojević Rosa Podgorica
141 Mekić Harun Bijelo Polje
142 Mihajlović Lidija Herceg Novi
143 Mijušković Ksenija Cetinje
144 Miletić Jasminka Herceg Novi
145 Miličković Vera Ulcinj
146 Milošević T. Milić Podgorica
147 Mioljević Sanja Podgorica
148 Mišković Branka Podgorica
149 Mugoša Stana Podgorica
150 Nikolić Sofija Kotor
151 Nurković Rešad Rožaje
152 Nurković Seniha Rožaje
153 Otašević Biljana Tivat
154 Pavićević Ljubinka Nikšić
155 Pejović Danilo Cetinje
156 Pejović Stanka Podgorica
157 Pešić Nada Podgorica
158 Pljevaljčić Branislav Herceg Novi
159 Radulović Dunja Ulcinj
160 Radunović Radinka Podgorica
161 Raičević Rajko Podgorica
162 Rajak Ljiljana Bar
163 Raković Borka Bar
164 Ralević Milka Podgorica
165 Ražnatović Radovan Cetinje
166 Roljević Desanka Herceg Novi
167 Samardžić Gospava Tivat
168 Sarić Dušanka Podgorica
169 Sekulić Poljka Podgorica
170 Sinđić Slavka Podgorica
171 Spahić Hasib Bijelo Polje
172 Stanišić Ljiljana Podgorica
173 Šaković Radojka Podgorica
174 Šaptafi Ragip Ulcinj
175 Šćekić D. Mirko Berane
176 Šćepanović-Lakčević Zorica Nikšić
177 Ševaljević Marica Kotor
178 Tomašević Saša Herceg Novi
179 Tomović Marina Kolašin
180 Vujović Mileva Podgorica
181 Vujović Sonja Podgorica
182 Vukadinović Novka Podgorica
183 Vukićević Stojanka Danilovgrad
184 Vukotić Milosava Podgorica
185 Žerajić Vinka Budva
186 Žugić Danica Bar
187 Janjić Nada Kotor
188 Vahid Katana Ulcinj
189 Perka Perović Kolašin