OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA

r.b. Ime i prezime Mjesto
1 Ademagić Esma Rožaje
2 Bigović Milan Herceg Novi
3 Blagojević Tatjana Podgorica
4 Bošković Ljubinka Risan
5 Bošković Vesna Podgorica
6 Brnović Dušica Podgorica
7 Buzdovan Vjera Kotor
8 Cvijanović Milena Podgorica
9 Dabović Milan Podgorica
10 Damjanović Momirka Podgorica
11 Delić Milena Budva
12 Durković Vesna Podgorica
13 Đukanović Milijana Nikšić
14 Đurović Vesna Podgorica
15 Elb Vera Podgorica
16 Gačević Slavko Podgorica
17 Ivanišević Dubravka Podgorica
18 Ivanović B.Nada Kotor
19 Krcić Kolja Podgorica
20 Lopušina Angelina Podgorica
21 Lopušina Jovan Podgorica
22 Lukovac Hajdana Nikšić
23 Marković Vesna Podgorica
24 Markuš Budimirka Podgorica
25 Međedović Slavica Nikšić
26 Mihaljević Milica Podgorica
27 Milašinović Savo Podgorica
28 Obradović Sonja Podgorica
29 Peković Bojana Podgorica
30 Popović Dragica Podgorica
31 Radončić Fekrija Podgorica
32 Radonjić Anka Podgorica
33 Raičković Budimir Podgorica
34 Simonović Nataša Podgorica
35 Stojanović Lazar Bijela
36 Šćepanović Nataša Podgorica
37 Šćepanović Nebojša Podgorica
38 Šljivančanin Krsto Bar
39 Vilotijević Marina Nikšić
40 Vojinović Radosava Podgorica
41 Vuksanović Atina Podgorica
42 Vulikić Radonja Podgorica
43 Zeljak Vasilije Tivat
44 Žarković Olga Podgorica
45 Radonjić Miodrag Podgorica
46 Mihaljević Ljiljana Podgorica
47 Tufo Lukač Bijelo Polje
48 Jadranka Ivanović Podgorica
49 Olga Bogdanović Podgorica
50 Rajko Vulović Kotor
51 Nada Vučković Kotor
52 Sunčica Krstić Vranje
53 Aleksandar Skrobanović Podgorica

SAMOSTALNI RAČUNOVOĐA

r.b. Ime i prezime Mjesto
54 Banićević Ikonija Herceg Novi
55 Bojović Olga Podgorica
56 Borozan Stane Cetinje
57 Bujenović Tanja Tivat
58 Grbović Nevenka Tivat
59 Gutić Mirsada Plav
60 Gutić Ramo Plav
61 Josipović Dragica Podgorica
62 Kardović Mukadesa Rožaje
63 Kesler Gabrijela Kotor
64 Milinić Olga Tivat
65 Mitrović Svetlana Podgorica
66 Pajović Njegosava Podgorica
67 Petrović Krsto Tivat
68 Stanjević Aleksandra Podgorica
69 Ševaljević Verica Kotor
70 Vujošević Milorad Budva
71 Vujošević Vjera Budva
72 Zeljak Zorica Tivat
73 Sijerković Spomenka Herceg Novi
74 Počanić Nada Kotor
75 Đuričković Mira Podgorica
76 Čvorović Ljiljana Podgorica
77 Cmiljanić Slobodan Podgorica
78 Živaljević Ružica Podgorica

RAČUNOVOĐA

r.b. Ime i prezime Mjesto
79 Alilović Sanija Budva
80 Antović Stanka Podgorica
81 Asanović Bosiljka Podgorica
82 Badnjar Sonja Nikšić
83 Bahović Adela Rožaje
84 Bahović Ervina Rožaje
85 Bajović Milovan Rožaje
86 Berilažić Zorica Podgorica
87 Bigović Plana Herceg Novi
88 Binjoš Elmaza Rožaje
89 Bojić Biserka Budva
90 Boljević Ljiljana Podgorica
91 Bučan Refik Ulcinj
92 Bujišić Branko Kotor
93 Bujišić Veselina Kotor
94 Bulatović Jadranka Bar
95 Burić Vojislavka Podgorica
96 Burzan Sonja Podgorica
97 Bušatlić Džemal Ulcinj
98 Cvijić Ljiljana Kotor
99 Čučuk Gordana Budva
100 Delja Dragana Podgorica
101 Divac Zorica Podgorica
102 Domazet Ana Budva
103 Dončić Dragica Podgorica
104 Durković Radomir Podgorica
105 Đešević Rizo Plav
106 Đešević Šaćir Plav
107 Đukanović Nevenka Nikšić
108 Đukanović Zorica Nikšić
109 Đurović Vesna Podgorica
110 Femić Rada Podgorica
111 Garić Borka Bar
112 Govedarica Radojka Budva
113 Hasanović Hilma Rožaje
114 Imšir Danica Budva
115 Ivanović Milena Cetinje
116 Ivović Slavica Podgorica
117 Janković Slavica Podgorica
118 Jokić Milica Podgorica
119 Jokić Vukajlo Podgorica
120 Jovanović Zdravko Bijelo Polje
121 Jovanović-Vukmanović Milica Bar
122 Jovetić Čedomir Cetinje
123 Kalezić Angelina Podgorica
124 Karadaglić Nada Podgorica
125 Karadžić Jelena Podgorica
126 Karadžić Radoman Podgorica
127 Kilibarda Momir Podgorica
128 Klikovac Nadica Podgorica
129 Komnenić Dobrinka Herceg Novi
130 Konatar Smiljka Podgorica
131 Koprivica Dušanka Nikšić
132 Krstajić Anđa Podgorica
133 Kujović Fazlija Bijelo Polje
134 Lakić Milena Podgorica
135 Marić Slavica Nikšić
136 Marković Dragica Mojkovac
137 Marković Merica Budva
138 Martinović Anita Podgorica
139 Matijević Biljana Tivat
140 Matijević Nikoleta Tivat
141 Medojević Rosa Podgorica
142 Mekić Harun Bijelo Polje
143 Mihajlović Lidija Herceg Novi
144 Mijušković Ksenija Cetinje
145 Miletić Jasminka Herceg Novi
146 Miličković Vera Ulcinj
147 Milošević T. Milić Podgorica
148 Mioljević Sanja Podgorica
149 Mišković Branka Podgorica
150 Mugoša Stana Podgorica
151 Nikolić Sofija Kotor
152 Nurković Rešad Rožaje
153 Nurković Seniha Rožaje
154 Otašević Biljana Tivat
155 Pavićević Ljubinka Nikšić
156 Pejović Danilo Cetinje
157 Pejović Stanka Podgorica
158 Pešić Nada Podgorica
159 Pljevaljčić Branislav Herceg Novi
160 Radulović Dunja Ulcinj
161 Radunović Radinka Podgorica
162 Raičević Rajko Podgorica
163 Rajak Ljiljana Bar
164 Raković Borka Bar
165 Ralević Milka Podgorica
166 Ražnatović Radovan Cetinje
167 Roljević Desanka Herceg Novi
168 Samardžić Gospava Tivat
169 Sarić Dušanka Podgorica
170 Sekulić Poljka Podgorica
171 Sinđić Slavka Podgorica
172 Spahić Hasib Bijelo Polje
173 Stanišić Ljiljana Podgorica
174 Šaković Radojka Podgorica
175 Šaptafi Ragip Ulcinj
176 Šćekić D. Mirko Berane
177 Šćepanović-Lakčević Zorica Nikšić
178 Ševaljević Marica Kotor
179 Tomašević Saša Herceg Novi
180 Tomović Marina Kolašin
181 Vujović Mileva Podgorica
182 Vujović Sonja Podgorica
183 Vukadinović Novka Podgorica
184 Vukićević Stojanka Danilovgrad
185 Vukotić Milosava Podgorica
186 Žerajić Vinka Budva
187 Žugić Danica Bar
188 Janjić Nada Kotor
189 Vahid Katana Ulcinj
190 Perka Perović Kolašin
191 Hristina Jovanović Cetinje
192 Miljuš Snežana Nikšić