OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA

r.b. Ime i prezime Mjesto
1 Ademagić Esma Rožaje
2 Bigović Milan Herceg Novi
3 Blagojević Tatjana Podgorica
4 Bošković Ljubinka Risan
5 Bošković Vesna Podgorica
6 Brnović Dušica Podgorica
7 Buzdovan Vjera Kotor
8 Cvijanović Milena Podgorica
9 Dabović Milan Podgorica
10 Damjanović Momirka Podgorica
11 Delić Milena Budva
12 Durković Vesna Podgorica
13 Đukanović Milijana Nikšić
14 Đurović Vesna Podgorica
15 Elb Vera Podgorica
16 Gačević Slavko Podgorica
17 Ivanišević Dubravka Podgorica
18 Ivanović B.Nada Kotor
19 Krcić Kolja Podgorica
20 Lopušina Angelina Podgorica
21 Lopušina Jovan Podgorica
22 Lukovac Hajdana Nikšić
23 Marković Vesna Podgorica
24 Markuš Budimirka Podgorica
25 Međedović Slavica Nikšić
26 Mihaljević Milica Podgorica
27 Milašinović Savo Podgorica
28 Obradović Sonja Podgorica
29 Peković Bojana Podgorica
30 Popović Dragica Podgorica
31 Radončić Fekrija Podgorica
32 Radonjić Anka Podgorica
33 Raičković Budimir Podgorica
34 Simonović Nataša Podgorica
35 Stojanović Lazar Bijela
36 Šćepanović Nataša Podgorica
37 Šćepanović Nebojša Podgorica
38 Šljivančanin Krsto Bar
39 Vilotijević Marina Nikšić
40 Vojinović Radosava Podgorica
41 Vuksanović Atina Podgorica
42 Vulikić Radonja Podgorica
43 Zeljak Vasilije Tivat
44 Žarković Olga Podgorica
45 Radonjić Miodrag Podgorica
46 Mihaljević Ljiljana Podgorica
47 Tufo Lukač Bijelo Polje
48 Jadranka Ivanović Podgorica
49 Olga Bogdanović Podgorica
50 Rajko Vulović Kotor
51 Nada Vučković Kotor

SAMOSTALNI RAČUNOVOĐA

r.b. Ime i prezime Mjesto
52 Banićević Ikonija Herceg Novi
53 Bojović Olga Podgorica
54 Borozan Stane Cetinje
55 Bujenović Tanja Tivat
56 Grbović Nevenka Tivat
57 Gutić Mirsada Plav
58 Gutić Ramo Plav
59 Josipović Dragica Podgorica
60 Kardović Mukadesa Rožaje
61 Kesler Gabrijela Kotor
62 Milinić Olga Tivat
63 Mitrović Svetlana Podgorica
64 Pajović Njegosava Podgorica
65 Petrović Krsto Tivat
66 Stanjević Aleksandra Podgorica
67 Ševaljević Verica Kotor
68 Vujošević Milorad Budva
69 Vujošević Vjera Budva
70 Zeljak Zorica Tivat
71 Sijerković Spomenka Herceg Novi
72 Počanić Nada Kotor
73 Đuričković Mira Podgorica
74 Čvorović Ljiljana Podgorica
75 Cmiljanić Slobodan Podgorica
76 Živaljević Ružica Podgorica

RAČUNOVOĐA

r.b. Ime i prezime Mjesto
77 Alilović Sanija Budva
78 Antović Stanka Podgorica
79 Asanović Bosiljka Podgorica
80 Badnjar Sonja Nikšić
81 Bahović Adela Rožaje
82 Bahović Ervina Rožaje
83 Bajović Milovan Rožaje
84 Berilažić Zorica Podgorica
85 Bigović Plana Herceg Novi
86 Binjoš Elmaza Rožaje
87 Bojić Biserka Budva
88 Boljević Ljiljana Podgorica
89 Bučan Refik Ulcinj
90 Bujišić Branko Kotor
91 Bujišić Veselina Kotor
92 Bulatović Jadranka Bar
93 Burić Vojislavka Podgorica
94 Burzan Sonja Podgorica
95 Bušatlić Džemal Ulcinj
96 Cvijić Ljiljana Kotor
97 Čučuk Gordana Budva
98 Delja Dragana Podgorica
99 Divac Zorica Podgorica
100 Domazet Ana Budva
101 Dončić Dragica Podgorica
102 Durković Radomir Podgorica
103 Đešević Rizo Plav
104 Đešević Šaćir Plav
105 Đukanović Nevenka Nikšić
106 Đukanović Zorica Nikšić
107 Đurović Vesna Podgorica
108 Femić Rada Podgorica
109 Garić Borka Bar
110 Govedarica Radojka Budva
111 Hasanović Hilma Rožaje
112 Imšir Danica Budva
113 Ivanović Milena Cetinje
114 Ivović Slavica Podgorica
115 Janković Slavica Podgorica
116 Jokić Milica Podgorica
117 Jokić Vukajlo Podgorica
118 Jovanović Zdravko Bijelo Polje
119 Jovanović-Vukmanović Milica Bar
120 Jovetić Čedomir Cetinje
121 Kalezić Angelina Podgorica
122 Karadaglić Nada Podgorica
123 Karadžić Jelena Podgorica
124 Karadžić Radoman Podgorica
125 Kilibarda Momir Podgorica
126 Klikovac Nadica Podgorica
127 Komnenić Dobrinka Herceg Novi
128 Konatar Smiljka Podgorica
129 Koprivica Dušanka Nikšić
130 Krstajić Anđa Podgorica
131 Kujović Fazlija Bijelo Polje
132 Lakić Milena Podgorica
133 Marić Slavica Nikšić
134 Marković Dragica Mojkovac
135 Marković Merica Budva
136 Martinović Anita Podgorica
137 Matijević Biljana Tivat
138 Matijević Nikoleta Tivat
139 Medojević Rosa Podgorica
140 Mekić Harun Bijelo Polje
141 Mihajlović Lidija Herceg Novi
142 Mijušković Ksenija Cetinje
143 Miletić Jasminka Herceg Novi
144 Miličković Vera Ulcinj
145 Milošević T. Milić Podgorica
146 Mioljević Sanja Podgorica
147 Mišković Branka Podgorica
148 Mugoša Stana Podgorica
149 Nikolić Sofija Kotor
150 Nurković Rešad Rožaje
151 Nurković Seniha Rožaje
152 Otašević Biljana Tivat
153 Pavićević Ljubinka Nikšić
154 Pejović Danilo Cetinje
155 Pejović Stanka Podgorica
156 Pešić Nada Podgorica
157 Pljevaljčić Branislav Herceg Novi
158 Radulović Dunja Ulcinj
159 Radunović Radinka Podgorica
160 Raičević Rajko Podgorica
161 Rajak Ljiljana Bar
162 Raković Borka Bar
163 Ralević Milka Podgorica
164 Ražnatović Radovan Cetinje
165 Roljević Desanka Herceg Novi
166 Samardžić Gospava Tivat
167 Sarić Dušanka Podgorica
168 Sekulić Poljka Podgorica
169 Sinđić Slavka Podgorica
170 Spahić Hasib Bijelo Polje
171 Stanišić Ljiljana Podgorica
172 Šaković Radojka Podgorica
173 Šaptafi Ragip Ulcinj
174 Šćekić D. Mirko Berane
175 Šćepanović-Lakčević Zorica Nikšić
176 Ševaljević Marica Kotor
177 Tomašević Saša Herceg Novi
178 Tomović Marina Kolašin
179 Vujović Mileva Podgorica
180 Vujović Sonja Podgorica
181 Vukadinović Novka Podgorica
182 Vukićević Stojanka Danilovgrad
183 Vukotić Milosava Podgorica
184 Žerajić Vinka Budva
185 Žugić Danica Bar
186 Janjić Nada Kotor
187 Vahid Katana Ulcinj
188 Perka Perović Kolašin