Obavještavamo Vas da je VIII Seminar specijalizacije za zvanje “Forenzički računovođa”, koji je najavljen za nedelju, 28.07.2019.godine, otkazan zbog spriječenosti predavača. O datumu naknadnog održavanja seminara, bićete blagovremeno obaviješteni.

VII Seminar specijalizacije za zvanje “Forenzički računovođa”, koji je najavljen za subotu, 27.07.2019.godine, biće održan, kako je i planirano, u Sali za edukaciju ISRCG sa početkom u 10h.