Spisak kandidata koji su stekli zvanje OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA

r.b. Ime i prezime Mjesto Broj sertifikata Datum izdavanja
1 Milena Sekulović Plužine 2007MS001 03.10.2007.
2 Tatjana Vujošević Podgorica 2007TV002 03.10.2007.
3 Tatjana Strugar Sremska Mitrovica 2007TS003 03.10.2007.
4 Dragana Jovović Knin 2007DJ004 03.10.2007.
5 Zdenka Knežević Danilovgrad 2007ZK005 03.10.2007.
6 Gorica Drašković Mojkovac 2007GD006 31.12.2007.
7 Ivana Drobnjak Zemun 2007ID007 31.12.2007.
8 Lidija Rakčević Skoplje 2007LR008 31.12.2007.
9 Vera Krečković Nikšić 2009VK009 27.07.2009.
10 Biljana Pejović Kotor 2009BP010 27.07.2009.
11 Zorana Mićunović Herceg Novi 2009ZM011 27.07.2009.
12 Olivera Biga Herceg Novi 2009OB012 27.07.2009.
13 Ranka Tomić Nikšić 2009RT013 27.07.2009.
14 Nada Andrić Petrovac 2009NA014 27.07.2009.
15 Svetislav Milikić Berane 2009SM015 27.07.2009.
16 Mitar Rolović Bar 2009MR016 27.07.2009.
17 Vera Ercegović Kotor 2009VE017 27.07.2009.
18 Ruža Vojinović Budva 2009RV018 27.07.2009.
19 Tijana Đorđević Kotor 2009TDJ019 27.07.2009.
20 Veselinka Rašović Podgorica 2009VR020 27.07.2009.
21 Lada Bošković Kotor 2009LB021 27.07.2009.
22 Fikreta Luboder Rožaje 2009FL022 27.07.2009.
23 Danica Ćetković Podgorica 2009DC023 27.07.2009.
24 Zoran Vukićević Podgorica 2009ZV024 27.07.2009.
25 Borislav Ivanković Podgorica 2009BI025 27.07.2009.
26 Radmila Ivanović Podgorica 2009RI026 27.07.2009.
27 Vera Bošković Podgorica 2009VB027 27.07.2009.
28 Svetlana Mračević Herceg Novi 2009SM028 27.07.2009.
29 Milica Milikić Podgorica 2009MM029 27.07.2009.
30 Jadranka Milićević Nikšić 2009JM030 27.07.2009.
31 Nena Tomašević Podgorica 2009NT031 02.03.2010.
32 Ljiljana Prijović Podgorica 2010LJP032 02.03.2010.
33 Snežana Mirotić Podgorica 2010SM033 02.03.2010.
34 Slavica Jovićević Podgorica 2010SJ034 02.03.2010.
35 Dostina Milić Igalo 2010DM035 02.03.2010.
36 Svetlana Stevović Žabljak 2010SS036 02.03.2010.
37 Dragan Mićović Podgorica 2010DM037 02.03.2010.
38 Jelena Šaulić Podgorica 2010JS038 02.03.2010.
39 Zdenka Bošković Podgorica 2010ZB039 02.03.2010.
40 Slaviša Jovanović Podgorica 2010SJ040 02.03.2010.
41 Dragana Mirotić Podgorica 2010DM041 02.03.2010.
42 Nevenka Radović Podgorica 2010NR042 02.03.2010.
43 Nedeljka Orlandić Bar 2010NO044 02.03.2010.
44 Ljutvo Bibić Rožaje 2010LJB045 02.03.2010.
45 Mira Ristić Podgorica 2010MR046 02.03.2010.
46 Jelena Božović Podgorica 2010JB048 02.03.2010.
47 Selma Marović Bar 2010SM049 02.03.2010.
48 Milka Bajković Podgorica 2010MB050 02.03.2010.
49 Jelena Marković Kotor 2010JM051 02.03.2010.
50 Miruša Radenović Berane 2010MR052 02.03.2010.
51 Božana Ćetković Podgorica 2010BC053 02.03.2010.
52 Ruždija Kalač Rožaje 2010RK054 02.03.2010.
53 Branislav Kuburović Podgorica 2010BK055 02.03.2010.
54 Brankica Tušup Herceg Novi 2010BT056 02.03.2010.
55 Momira Radević Podgorica 2010MR057 02.03.2010.
56 Biljana Goranović Nikšić 2010BG058 02.03.2010.
57 Suzana Trapanovski Nikšić 2010ST059 02.03.2010.
58 Vesna Vavić Kotor 2010VV060 02.03.2010.
59 Mladenka Stanković Herceg Novi 2010MS061 02.03.2010.
60 Dinko Milošević Kotor 2010DM062 02.03.2010.
61 Mirjana Bajić Herceg Novi 2010MB063 02.03.2010.
62 Safet Kurpejović Rožaje 2010SK064 02.03.2010.
63 Tihomir Mažić Bar 2010TM065 02.03.2010.
64 Radislav Jovović Podgorica 2010RJ066 02.03.2010.
65 Milica Vukajlović Podgorica 2010MV067 02.03.2010.
66 Ljiljana Prelević Podgorica 2010LJP069 02.03.2010.
67 Radovan Samardžić Kotor 2010RS070 02.03.2010.
68 Bojan Ćalasan Podgorica 2010BĆ71 01.10.2010.
69 Marina Nikolić Bar 2010MN72 01.10.2010.
70 Boško Stojanović Nikšić 2010BS73 01.10.2010.
71 Slađana Raičković Podgorica 2010SR075 07.10.2010.
72 Zoran Ivanović Nikšić 2010ZI076 07.10.2010.
73 Zorica Šoć Podgorica 2010ZŠ077 07.10.2010.
74 Mladenka Nikčević Podgorica 2010MN078 07.10.2010.
75 Vladimir Dragović Danilovgrad 2010VD079 07.10.2010.
76 Natalija Stamatović Bar 2010NS080 07.10.2010.
77 Tonči Čurčija Herceg Novi 2010TČ082 23.12.2010.
78 Žana Kasalica Podgorica 2010ŽK083 28.12.2010.
79 Jovan Đuranović Podgorica 2010JĐ084 28.12.2010.
80 Maja Radoman Podgorica 2011MR081 16.02.2011.
81 Vladimir Zloković Beograd 2011VZ086 16.02.2011.
82 Dragan Milić Nikšić 2011DM087 16.02.2011.
83 Slobodan Nikolić Kotor 2011SN088 16.02.2011.
84 Ivana Boričić Podgorica 2011IB089 16.02.2011.
85 Anka Mihaljević Podgorica 2011AM090 16.02.2011.
86 Snežana Bojanić Podgorica 2011SB091 16.02.2011.
87 Tatjana Maljević Beograd 2011TM092 16.02.2011.
88 Snežana Pešić Bar 2011SP093 16.02.2011.
89 Svetlana Roganović Kotor 2011SR094 16.02.2011.
90 Vesna Todorović Nikšić 2011VT095 16.02.2011.
91 Ljubica Ulama Tuzla 2011LJU096 16.02.2011.
92 Branislav Pejović Cetinje 2011BP097 16.02.2011.
93 Irena Mašović Berane 2011IM098 16.02.2011.
94 Mijojka Vlahović Radonjić Podgorica 2011MR099 22.02.2011.
95 Zorica Perućica Nikšić 2011ZP100 22.02.2011.
96 Gordana Pejović Nikšić 2011GP101 22.02.2011.
97 Marina Popović Podgorica 2011MP074 28.09.2011.
98 Arnela Gargović Berane 2011AG102 10.10.2011.
99 Irena Ivanović Podgorica 2011II103 10.10.2011.
100 Marija Janjušević Nikšić 2011MJ104 10.10.2011.
101 Marina Klisić Podgorica 2011MK105 10.10.2011.
102 Marnela Marković Tuzla 2011MM106 10.10.2011.
103 Nebojša Milačić Bar 2011NM107 10.10.2011.
104 Tina Peković Podgorica 2011TP108 10.10.2011.
105 Sandra Planinić Dubrovnik 2011SP109 10.10.2011.
106 Ivana Raspopović Podgorica 2011IR110 10.10.2011.
107 Vera Peković Nikšić 2011VP111 19.09.2011.
108 Nevenka Kuburović Nikšić 2011NK112 19.09.2011.
109 Čedo Vujović Herceg Novi 2011ČV113 19.09.2011.
110 Slavojka Smolović Mojkovac 2011SS114 19.09.2011.
111 Milovan Perućica Nikšić 2011MP115 19.09.2011.
112 Svetlana Maletin Herceg Novi 2011SM116 30.11.2011.
113 Sandra Jontes Herceg Novi 2011SJ117 30.11.2011.
114 Zorica Ćupić Podgorica 2011ZĆ118 30.11.2011.
115 Zagorka Mihović Budva 2011ZM119 30.11.2011.
116 Ljiljana Vučić Budva 2011LJV120 30.11.2011.
117 Irena Vučković Herceg Novi 2011IV121 30.11.2011.
118 Gezim Barjaktari Ulcinj 2011GB122 30.11.2011.
119 Stanislava Martinović Podgorica 2011SM123 30.11.2011.
120 Jelena Stojović Podgorica 2011JS124 30.11.2011.
121 Branislav Smoljanović Beograd 2011BS125 30.11.2011.
122 Svetlana Knežević Podgorica 2011SK126 30.11.2011.
123 Vladimir Dželetović Dubrovnik 2011VDŽ127 14.02.2012.
124 Gordana Gagović Podgorica 2011GG128 14.02.2012.
125 Vesna Golubović Rožaje 2011VG129 14.02.2012.
126 Violeta Jovović Nikšić 2011VJ130 14.02.2012.
127 Prvoslava Klepo Podgorica 2011PK131 14.02.2012.
128 Vesna Kovačević Podgorica 2011VK132 14.02.2012.
129 Divna Milošević Podgorica 2011DM133 14.02.2012.
130 Slavica Popović Podgorica 2011SP134 14.02.2012.
131 Anita Radulović Pula 2011AR135 14.02.2012.
132 Ljiljana Popović Berane 2012LJP136 14.02.2012.
133 Mr Ismet Skenderović Rožaje 2012IS137 09.04.2012.
134 Miloš Ljumović Podgorica 2012MLJ138 05.10.2012.
135 Vjera Radović Podgorica 2012VR139 05.10.2012.
136 Vojka Ćalasan Nikšić 2012VĆ140 05.10.2012.
137 Miluša Ljiljanić Bileća 2012MLJ141 05.10.2012.
138 Slavka Tatar Nikšić 2012ST142 23.07.2012.
139 Zorica Boljević Podgorica 2012ZB143 01.08.2012.
140 Nataša Božović Podgorica 2012NB144 01.08.2012.
141 Ratka Delibašić Nikšić 2012RD146 01.08.2012.
142 Jelena Đajić Podgorica 2012JĐ147 01.08.2012.
143 Marija Guzina Nikšić 2012MG148 01.08.2012.
144 Amira Ibišević Trebinje 2012AI149 01.08.2012.
145 Smilja Janjušević Nikšić 2012SJ150 01.08.2012.
146 Nataša Kalezić Podgorica 2012NK151 01.08.2012.
147 Aleksandra Kovačević Podgorica 2012AK152 01.08.2012.
148 Jelena Milić Nikšić 2012JM153 01.08.2012.
149 Srđana Milićević Stolac 2012SM154 01.08.2012.
150 Vanja Nikčević Nikšić 2012VN155 01.08.2012.
151 Milorad Peković Bijelo Polje 2012MP156 01.08.2012.
152 mr Nenad Radoman Cetinje 2012NR157 01.08.2012.
153 Tanja Radović Nikšić 2012TR158 01.08.2012.
154 Dragica Srzentić Bar 2012DS159 01.08.2012.
155 Marija Tešović Podgorica 2012MT160 01.08.2012.
156 Danica Todović Pljevlja 2012DT161 01.08.2012.
157 Milutin Tomčić Žabljak 2012MT162 01.08.2012.
158 Biljana Zečević Pljevlja 2012BZ163 01.08.2012.
159 Bojana Zečević Pljevlja 2012BZ164 01.08.2012.
160 Zorica Zeković Nikšić 2012ZZ165 01.08.2012.
161 Jovan Zvizdojević Podgorica 2012JZ166 01.08.2012.
162 Zorka Vukmirović Cetinje 2012ZV167 30.12.2012.
163 Marina Miljanić Cetinje 2012MM168 30.12.2012.
164 Vladimir Vlahović Senta 2012VV169 30.12.2012.
165 Mario Matijević Kotor 2012MM170 30.12.2012.
166 Lana Kalezić Podgorica 2012LK171 30.12.2012.
167 Milena Pajević Podgorica 2012MP172 30.12.2012.
168 Ivana Radević Podgorica 2012IR173 30.12.2012.
169 Snežana Ljepavić Podgorica 2012SLj174 30.12.2012.
170 Boško Nilević Podgorica 2012BN175 30.12.2012.
171 Sanda Knežević Kotor 2012SK176 30.12.2012.
172 Mirjana Imšir Cetinje 2012MI177 30.12.2012.
173 Mirko Perović Cetinje 2012MP178 30.12.2012.
174 Tamara Božinović Jevremović Mrkonjić Grad 2012TJ179 30.12.2012.
175 Jadranka Karanikić Cetinje 2012JK180 30.12.2012.
176 Slaviša Jelić Podgorica 2013SJ181 01.07.2013.
177 Mara Koprivica Nikšić 2013MK182 01.07.2013.
178 Mladen Ljubojević Pljevlja 2013MLj183 01.07.2013.
179 Dijana Milatović Podgorica 2013DM184 01.07.2013.
180 Maja Sekulić Gvozdenović Podgorica 2013MG185 01.07.2013.
181 Valentina Vidmar Podgorica 2013VV186 01.07.2013.
182 Anuška Vujović Podgorica 2013AV187 01.07.2013.
183 Biljana Aničić Nikolić Bar 2013BN188 01.07.2013.
184 Nina Vukčević Podgorica 2013NV189 01.07.2013.
185 Nataša Abramović Cetinje 2013NA190 01.07.2013.
186 Tanja Nestorović Purlija Sarajevo 2013TP191 01.07.2013.
187 Đuro Žugić Nikšić 2013ĐŽ192 01.07.2013.
188 Marina Banović Cetinje 2013MB193 01.07.2013.
189 Ljiljana Vojinović Podgorica 2013LjV194 01.07.2013.
190 Azra Aljošević Bar 2013AA195 21.02.2014.
191 Žana Cerović Podgorica 2013ŽC196 21.02.2014.
192 Radenko Davidović Nikšić 2013RD197 21.02.2014.
193 Dejana Milovanović Bar 2013DM198 21.02.2014.
194 Mirsada Otović Podgorica 2013MO199 21.02.2014.
195 Brankica Mosurović Pljevlja 2013BM200 21.02.2014.
196 Katarina Mrdović Žarković Bar 2013KŽ201 21.02.2014.
197 Goran Perović Podgorica 2013GP202 21.02.2014.
198 Milena Perović Podgorica 2013MP203 21.02.2014.
199 Mladen Rakočević Podgorica 2013MR204 21.02.2014.
200 Meliha Trubljanin Podgorica 2013MT205 21.02.2014.
201 Tanja Vukčević Podgorica 2013TV206 21.02.2014.
202 Radonja Zejak Nikšić 2013RZ207 21.02.2014.
203 Vanja Zejak Podgorica 2013VZ208 21.02.2014.
204 Tamara Milović Kotor 2013TM209 21.02.2014.
205 Nevena Ostojić Podgorica 2013NO210 21.02.2014.
206 Mladen Vlahović Kolašin 2013MV211 21.02.2014.
207 Ivana Jeremić Podgorica 2013IJ212 21.02.2014.
208 Snežana Ivanović Podgorica 2013IS2013 21.02.2014.
209 Anđela Pejović Podgorica 2014AP209 30.07.2014.
210 Aleksandra Rakočević Podgorica 2014AR210 30.07.2014.
211 Jelena Goranović Podgorica 2014JG211 30.07.2014.
212 Mila Kasalica Podgorica 2014MK212 30.07.2014.
213 Marijana Šćekić Podgorica 2014MŠ213 30.07.2014.
214 Biljana Nikolić Podgorica 2014BN214 30.07.2014.
215 Nina Nikolić Podgorica 2014NN215 30.07.2014.
216 Jelena Radojević Podgorica 2014JR216 30.07.2014.
217 Anđela Raičković Nikšić 2014AR217 30.07.2014.
218 Jelena Tomić Podgorica 2014JT218 30.07.2014.
219 Marina Drakić Podgorica 2014MD219 30.10.2014.
220 Jadranka Ćetković Podgorica 2014JĆ220 30.10.2014.
221 Milijana Maraš Podgorica 2014MM221 30.10.2014.
222 Tatjana Marinović Podgorica 2014TM222 30.10.2014.
223 Nela Mirović Podgorica 2014NM223 30.10.2014.
224 Irena Nikčević Nikšić 2014IN224 30.10.2014.
225 Jelena Perovanović Podgorica 2014JP225 30.10.2014.
226 Alina Banović Bar 2014AB226 31.12.2014.
227 Goran Rakočević Mojkovac 2014GR227 31.12.2014.
228 Ivana Radović Nikšić 2014IR228 31.12.2014.
229 Ivan Ojdanić Podgorica 2014IO229 31.12.2014.
230 Jovana Mihailović Podgorica 2014JM230 31.12.2014.
231 Jelena Bogetić Podgorica 2014JB231 31.12.2014.
232 Milena Suđić Kotor 2014MS232 31.12.2014.
233 Zoran Medenica Kolašin 2014ZM233 31.12.2014.
234 Jelena Kilibarda Nikšić 2014JK235 31.12.2014.
235 Milutin Kusovac Podgorica 2015MK236 30.10.2015.
236 Nenad Radulović Podgorica 2015NR237 30.10.2015.
237 Marina Raičević Kotor 2015MR238 30.10.2015.
238 Dražen Raičković Podgorica 2015DR239 30.10.2015.
239 Slobodanka Nikolić Zenica 2015SN240 30.10.2015.
240 Srđan Šarović Sarajevo 2015SŠ241 30.10.2015.
241 Branka Zejak Nikšić 2015BZ242 30.10.2015.
242 Ana Koćalo Prijepolje 2015AK243 30.10.2015.
243 Amela Ličina Đakovica 2015AL244 30.10.2015.
244 Nada Janičić Nikšić 2015NJ245 30.10.2015.
245 Milka Samardžić Kotor 2015MS246 30.10.2015.
246 Vera Terzić Podgorica 2015VT247 30.10.2015.
247 Željko Nedović Berane 2015ŽN248 30.10.2015.
248 Aleksandra Stanjević Podgorica 2015AS249 30.10.2015.
249 Tanja Dragović Priština 2015TD251 31.12.2015.
250 Milena Katić Brčko 2015MK252 31.12.2015.
251 Petar Golubović Pljevlja 2015PG253 31.12.2015.
252 Milena Boljević Podgorica 2015MB254 31.12.2015.
253 Damir Vesković Nikšić 2015DV255 31.12.2015.
254 Lidija Čakarević Podgorica 2015LČ256 31.12.2015.
255 Marko Medenica Mojkovac 2015MM257 31.12.2015.
256 Mersiha Hot Berane 2015MH258 31.12.2015.
257 Sanja Prga Kotor 2015SP259 31.12.2015.
258 Jelena Bošković Cetinje 2015JB260 31.12.2015.
259 Milena Bošković Cetinje 2015MB261 31.12.2015.
260 Tanja Miletić Podgorica 2015TM262 31.12.2015.
261 Vanja Mijović Pljevlja 2015VM263 31.12.2015.
262 Dejana Jovović Bar 2015DJ264 31.12.2015.
263 Anđela Prelević Berane 2016AP265 31.07.2016.
264 Želimir Đurišić Podgorica 2016ŽĐ234 21.01.2016.
265 Andrijana Lalević Bijelo Polje 2016AL266 31.07.2016.
266 Gordana Kilibarda Nikšić 2016GK267 31.07.2016.
267 Igor Mitranić Bar 2016IM268 31.07.2016.
268 Jelica Jaridić Beograd 2016JJ269 31.07.2016.
269 Milena Lješnjanin Peć 2016MLj270 31.07.2016.
270 Nikola Ivanović Mrkonjić Grad 2016NI271 31.07.2016.
271 Nikola Strugar Podgorica 2016NS272 31.07.2016.
272 Veselinka Mašulović Nikšić 2016VM273 31.07.2016.
273 Vesna Matković Kotor 2016VM274 31.07.2016.
274 Zorica Josipović Zenica 2016ZJ275 30.09.2016.
275 Dragana Šćepović Stanić Podgorica 2016DS276 30.10.2016.
276 Slavka Petkov Podgorica 2016SP277 30.10.2016.
277 Milica Đukanović Cetinje 2016MĐ278 30.10.2016.
278 Mirjana Vuletić Podgorica 2016MV279 30.10.2016.
279 Sanja Bujiša Kotor 2016SB280 30.10.2016.
280 Tatjana Šćepanović Podgorica 2016TŠ281 30.10.2016.
281 Vladan Pavićević Podgorica 2016VP282 30.10.2016.
282 Biljana Vukićević Sarajevo 2016BV283 30.10.2016.
283 Radomir Pajčin Split 2016RP284 28.12.2016.
284 Gordana Avdić Novi Sad 2017GA285 06.02.2017.
285 Ana Vukajlović Podgorica 2017AV286 31.01.2017.
286 Andrija Brajković Cetinje 2017AB287 31.01.2017.
287 Angelina Bulatović Podgorica 2017AB288 31.01.2017.
288 Vesna Bulatović Podgorica 2017VB289 31.01.2017.
289 Ivana Pavlović Podgorica 2017IP290 31.01.2017.
290 Jelena Martinović Cetinje 2017JM291 31.01.2017.
291 Ličina Milica Podgorica 2017LM292 31.01.2017.
292 Marija Radović Podgorica 2017MR293 31.01.2017.
293 Pero Đuričković Podgorica 2017PĐ294 31.01.2017.
294 Ivana Peruničić Pljevlja 2017IP295 31.01.2017.
295 Tijana Ćorsović Pljevlja 2017TĆ296 31.01.2017.
296 Toma Delić Bijelo Polje 2017TD297 31.01.2017.
297 Vučko Fatić Bijelo Polje 2017VF298 31.01.2017.
298 Biljana Borjan Goražde 2017BB299 31.01.2017.
299 Ivana Đurić Beograd 2017IĐ300 24.04.2017.
300 Dragana Dabetić Berane 2017DD301 08.07.2017.
301 Iva Asanović Podgorica 2017IA302 31.07.2017.
302 Marija Vukmirović Kotor 2017MV303 31.07.2017.
303 Ivana Ćetković Nikšić 2017IĆ304 31.07.2017.
304 Vedran Božinović Metković 2017VB305 31.07.2017.
305 Milena Vujošević Podgorica 2017MV306 31.07.2017.
306 Kristina Perović Kotor 2017KP307 31.07.2017.
307 Dijana Dedejić Lakić Bijelo Polje 2017DDL308 31.07.2017.
308 Olja Pejović Podgorica 2017OP309 31.07.2017.
309 Olivera Ašanin Podgorica 2017OA310 31.07.2017.
310 Ivan Jokanović Podgorica 2017IJ311 31.07.2017.
311 Radunović Sanja Podgorica 2017SR312 31.07.2017.
312 Vladan Lukić Tuzla 2017VL313 26.09.2017.
313 Sanja Mitrović Zrenjanin 2017SM314 26.09.2017.
314 Mira Kovačevič Nikšić 2017MK315 26.09.2017.
315 Ana Šaranović Podgorica 2017AŠ316 26.09.2017.
316 Ranka Stojanović Nikšić 2017RS317 26.09.2017.
317 Milena Čavor Podgorica 2017MČ318 26.09.2017.
318 Mihailo Vukosavljević Nikšić 2017MV319 25.12.2017.
319 Marina Vujadinović Podgorica 2017MV320 25.12.2017.
320 Tina Mudrić Banja Luka 2017TM321 31.12.2017.
321 Tatjana Paunović Podgorica 2017TP322 31.12.2017.
322 Nina Varagić Mostar 2017NV323 31.12.2017.
323 Maja Perovanović Podgorica 2017MP324 31.12.2017.
324 Gordana Kaluđerović Nevesinje 2017GK325 31.12.2017.
325 Lada Boljević Podgorica 2017LB327 31.12.2017.
326 Nataša Kalezić Podgorica 2018NK326 20.01.2018.
327 Jovana Nenezić Subotica 2018JN327 05.03.2018.
328 Bojana Vujadinović Kotor 2018BV328 05.03.2018.
329 Aleksandra Novičić Podgorica 2018AN329 22.06.2018.
330 Ćorac Dijana Berane 2018DĆ329 01.07.2018.
331 Irena Šćekić Đakovica 2018IŠ330 01.07.2018.
332 Ivana Lašić Podgorica 2018IL331 01.07.2018.
333 Milica Ivanović Pljevlja 2018MI332 01.07.2018.
334 Stanović Dragana Podgorica 2018DS333 01.07.2018.
335 Jasmina Šćekić Kula 2018JŠ334 01.07.2018.
336 Biljana Vukčević Podgorica 2018BV335 01.07.2018.
337 Predrag Martinović Podgorica 2018PM336 01.07.2018.
338 Zorica Bujišić Pljevlja 2018ZB337 01.07.2018.
339 Nataša Cuca Bijelo Polje 2018NC338 25.09.2018.
340 Vesna Rečević Bileća 2018VR340 25.09.2018.
341 Borko Terzić Pljevlja 2018BT341 15.11.2018.
342 Milena Milatović Cetinje 2018MM342 15.11.2018.
343 Suzana Veličković Bijelo Polje 2018SV343 15.11.2018.
344 Sanja Kontić Nikšić 2019SK344 15.03.2019.
345 Danka Rakočević Podgorica 2019DR345 15/03/2019/
346 Ivana Obradović Berane 2019IO346 15/03/2019/
347 Nikola Ćorsović Nikšić 2019NĆ347 15/03/2019/
348 Sonja Ivanović Podgorica 2019SI348 15/03/2019/
349 Elena Remiković Podgorica 2019ER349 15/03/2019/
350 Jelena Koljenšić Podgorica 2019JK350 15/03/2019/
351 Jelena Pavićević Podgorica 2019JP351 15/03/2019/
352 Maja Vučetić Mostar 2019MV352 15/03/2019/
353 Jelena Samardžić Cetinje 2019JS353 15/03/2019/
354 Milena Raković Bar 2019MR354 15/03/2019/
355 Vanja Bojanović Nikšić 2019VB355 15/03/2019/
356 Irina Vidić Podgorica 2019IV356 15/03/2019/
357 Tamara Musterović Podgorica 2019TM357 01.08.2019.
358 Dijana Tomčić Podgorica 2019DT358 01.08.2019.
359 Sanja Krivokapić Kotor 2019SK359 01.08.2019.
360 Zorka Popović Podgorica 2019ZP360 01.08.2019.
361 Davorka Kodžulović Podgorica 2019DK361 01.08.2019.
362 Maja Vučinić Podgorica 2019MV362 01.08.2019.
363 Momir Bulajić Podgorica 2019MB363 01.08.2019.
364 Tijana Bulatović Podgorica 2019TB364 01.08.2019.
365 Bego Škrijelj Podgorica 2019BŠ365 01.08.2019.
366 Jasmina Vukšić Kotor 2019JV366 01.10.2019.
367 Ratka Laličić Podgorica 2019RL367 01.10.2019.
368 Saša Tomašević Herceg Novi 2020ST368 01.01.2020.
369 Anja Avramović Kotor 2020AA369 31/01/2020/
370 Dragan Đukić Podgorica 2020DĐ370 31/01/2020/
371 Janez Rozmarin Podgorica 2020JR371 31/01/2020/
372 Svetlana Backović Nikšić 2020SB372 31/01/2020/
373 Dragana Ljiljanić Podgorica 2020DLJ373 31/01/2020/
374 Edita Dušović Ulcinj 2020ED374 31/01/2020/
375 Jovana Vukčević Podgorica 2020JV375 31/01/2020/
376 Sara Novaković Podgorica 2020SN376 31/01/2020/
377 Amera Brković Podgorica 2020AB377 31/01/2020/
378 Darko Joković Nikšić 2020DJ378 31/01/2020/
379 Milena Vulanović Podgorica 2020MV379 31/01/2020/
380 Ivana Đurašević Landsmeer Podgorica 2020IĐ380 31/01/2020/
381 Irena Vuksanović Podgorica 2020IV381 31/01/2020/
382 Danilo Jelić Bijelo Polje 2020DJ382 31/01/2020/
383 Anđela Mićović Podgorica 2020AM383 31/01/2020/
384 Marija Živković Podgorica 2020MŽ384 30.07.2020.
385 Dragana Papović Nikšić 2020DP385 30.07.2020.
386 Ana Bigović Nikšić 2020AB386 30.07.2020.
387 Dejan Rovčanin Mojkovac 2020DR387 30.07.2020.
388 Milka Jovanović Podgorica 2020MJ388 01.10.2020.
389 Vesko Knežević Podgorica 2020VK389 01.10.2020.
390 Danilo Žarić Podgorica 2020DŽ390 01.10.2020.
391 Bojana Golubović Podgorica 2020BG391 01.10.2020.
392 Tamara Backović Nikšić 2020TB392 01.10.2020.
393 Bojana Vujadinović Nikšić 2021BV393 15.01.2021.
394 Nermin Orahovac Podgorica 2021NO394 15.01.2021.
395 Edisa Vesković Bijelo Polje 2021EV395 15.01.2021.
396 Milena Radević Podgorica 2021MR396 15.01.2021.
397 Aleksandra Otašević Podgorica 2021AO397 15.01.2021.
398 Olivera Nedić Podgorica 2021ON398 15.01.2021.
399 Milica Milić Bar 2021MM399 15.01.2021.
400 Mirjana Radović Podgorica 2021MR400 15.01.2021.
401 Marija Dašić Podgorica 2021MD401 01.02.2021.
402 Mia Vuković Podgorica 2021MV402 10.02.2021.
403 Lidija Božović Podgorica 2021LB403 02.03.2021.
404 Slobodan Sekulić Spaichingen 2021SS404 01.04.2021.
405 Jovana Šestović Nikšić 2021JŠ405 01.04.2021.
406 Jelena Banjević Nikšić 2021JB406 14.06.2021.
407 Marina Ralević Podgorica 2021MR407 01/07/2021/
408 Milena Savić Podgorica 2021MS408 01/07/2021/
409 Branko Tadić Nikšić 2021BT409 01/07/2021/
410 Dino Redžepagić Podgorica 2021DR410 01/07/2021/
411 Milica Vuković Bar 2021MV411 01.10.2021.
412 Sanja Lazović Podgorica 2021SL412 01.10.2021.
413 Milena Boljević Podgorica 2022MB413 04.02.2022.
414 Nataša Zeković Podgorica 2022NZ414 04.02.2022.
415 Aleksandar Roganović Podgorica 2022AR415 04.02.2022.
416 Jovan Brkuljan Nikšić 2022JB416 04.02.2022.
417 Ana Paškalj Tivat 2022AP417 05.05.2022.
418 Andrijana Popović Podgorica 2022AP418 05.05.2022.
419 Milica Raonić Podgorica 2022MR419 05.05.2022.
420 Valetina Stojnić Donković Podgorica 2022VD420 05.05.2022.
421 Marijana Perić Podgorica 2022MP421 05.05.2022.
422 Danilo Knežević Podgorica 2022DK422 10.08.2022.
423 Milena Vukšić Kotor 2022MV423 10.08.2022.
424 Milica Marković Bar 2022MM424 10.08.2022.
425 Mina Knežević Podgorica 2022MK425 10.08.2022.
426 Zdravko Delić Podgorica 2022ZD426 10.08.2022.
427 Marijana Vujošević Podgorica 2022MV427 10.08.2022.
428 Andrija Peruničić Podgorica 2022AP428 10.08.2022.
429 Kristina Ješovnik Vojinović Podgorica 2022KV429 10.08.2022.
430 Andrija Radoman Podgorica 2022AR430 22.10.2022.
431 Duško Milanović Herceg Novi 2022DM431 22.10.2022.
432 Ivan Čabarkapa Bar 2022IČ432 21.10.2022.
433 Jovana Krušić Podgorica 2022JK433 22.10.2022.
434 Julija Drakulović Podgorica 2022JD434 22.10.2022.
435 Željko Vlaović Herceg Novi 2022ŽV436 22.10.2022.