ONLINE RADIONICA:

PORESKA RADIONICA

I DAN – 02.09.2021.

POREZ NA DODATU VRIJEDNOST

Svetlana Vukićević i Svetlana Dobrović, UPiC

10:00

11:00

12:00

POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

Zoran Vukićević (Ovlašćeni računovođa i Poreski savjetnik)

13:00

II DAN – 03.09.2021.

ODLOŽENI POREZ

Prof. dr Dejan Popović

10:00

POREZ NA DOBIT

Dragana Varagić i Miroslav Marković, EY

11:00

11:30

12:00

POREZ NA NEPOKRETNOSTI

Mr Sanja Radović, IOPCG

13:00

AKCIZE

Ivan Laković i Mileva Prelević, UPiC

13:30

Šta ću biti u mogućnosti da uradim nakon ove radionice?

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
80 EUR– za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
100 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)