Predavači:

Igor Pavićević, ISRCG

  • Novi Zakon o računovodstvu i implikacije na finansijsko izvještavanje
    ( Sa osvrtom na novi Izvještaj menadžmenta)

Milena Golubović, ISRCG

  • Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih iskaza za 2016. godinu

Prvoslava Klepo, ISRCG

  • Popis imovine i obaveza za 2016. godinu

Milan Ivanović, Samostalni savjetnik I – Poreska uprava Crne Gore

  • Nevladine organizacije kroz razne oblike oporezivanja
    Izmjene i dopune o Zakonu o porezu na dobit pravnih lica

Snežana Mugoša, Načelnik odjeljenja za lokalnu samoupravu- Ministarstvo finansija Crne Gore– predavač će predavati u Podgorici i u Beranama

  • Planiranje budžeta lokalnih samouprava za 2017. godinu

Pitanja i odgovori poslije svakog predavanja.


Utorak, 22.11.2016. godine, Budva

Akademija znanja, II sprat C8, Početak u 10h
(Registracija učesnika počinje u 09h)


Srijeda, 23.11.2016. godine, Nikšić

IPC „ Tehnopolis“, – Multimedijalna sala.Početak u 10h
(Registracija učesnika počinje u 09h)


Četvrtak, 24.11.2016. godine, Podgorica

Hotel Ramada, – sala Lesendro. Početak u 10h
(Registracija učesnika počinje u 09h)


Petak, 25.11.2016. godine, Berane

Zgrada Opštine Berane, – Velika sala. Početak u 11h
(Registracija učesnika počinje u 10h)


Pitanja možete dostaviti i u pisanoj formi najkasnije do ponedeljka 21.11.2016. godine do 15h na e- mail: [email protected]

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).


Kotizacija:
40 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
60 eura – za ostale zainteresovane

Napomena(popust): Na svake 3 plaćene kotizacije iz iste firme/lokalne samouprave, četvrta kotizacija je gratis.


Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92( Lovćen banka)