II specijalistički seminar za zvanje:

Forenzički računovođa
(Finansijski forenzičar)

(IV ciklus specijalizacije)