Poziv za online radionicu preko Zoom platforme:

IAS/IFRS REFRESHMENT

Predavač: prof. dr Zoran Petrović

DAN 1.

DAN 2.

Satnica

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
80 EUR– za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“ i za članove UPCG
100 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)