Predavači:

10:00-12:00 h

Milena Golubović, sertifikovani računovođa, ISRCG
* Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih iskaza za 2017. godinu
12:00-13:00 h

Prvoslava Klepo, sertifikovani računovođa, ISRCG
* Godišnji popis imovine i obaveza

13:00-13:15 h Pauza
13:15-14:15 h

Milan Ivanović, Načelnik odsjeka za usluge i logistiku poreskim obveznicima, Poreska uprava Crne Gore
* Primjena novih prijava poreza na dobit pravnih lica za 2017. godinu (Prijava poreza na dobit – PD obrazac i PD-KPP konsolidovana poreska prijava)

14:15-14:45 h

Igor Pavićević, sertifikovani računovođa, ISRCG
* Revizorski odbor (saradnja sektora računovodstva i finansija, interne revizije i eksterne revizije sa
ovim tijelom)

14:45-15:00 h

Milena Golubović, sertifikovani računovođa, ISRCG
* Izmjena stope PDV sa praktičnim primjerom nove stope od 21% (u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, Sl.list 050/17 od 31.07.2017. godine)

Pitanja i odgovori poslije svakog predavanja.


Četvrtak, 07.12.2017. godine, Podgorica
Hotel „Ramada“ – sala „Lesendro“
Bul.Save Kovačevića, br.74
Početak u 10h

(Registracija učesnika počinje u 09:00h)


Petak, 08.12.2017. godine, Berane
Hotel „Berane“
Crnogorska br.1
Početak u 10h

(Registracija učesnika počinje u 09:00h)
Pitanja možete dostaviti u pismenoj formi na e- mail: [email protected], do 05.12.2017. godine (do 15:00h).
Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).


Kotizacija:
50 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i
kandidate za profesionalna zvanja
80 eura – za ostale zainteresovane


Napomena(popust): Na svake 3 plaćene kotizacije iz iste
firme, četvrta kotizacija je gratis.
Poslovni računi:
510-34282- 14 (CKB)
550-7391- 26 (Podgorička banka)