Na godišnjici firme Finance plus doo, Podgorica prikazane su tri epizode predstave koja na komičan način objašnjava ulogu računovođe bez licence i računovođe sa licencom.

Na ovim linkovima možete odgledati ove tri epizode:

Epizoda 1 

Epizoda 2

Epizoda 3