Na osnovu člana 16k Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni list RCG”, broj 69/05 i „Službeni list CG“ broj 80/08) i člana 38 Zakona o državnoj upravi („Službeni list RCG“, broj 38/03 i „Službeni list CG“, broj 22/08), Ministarstvo finansija donijelo je

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I OBRASCIMA REGISTARA DRUŠTAVA ZA REVIZIJU I OVLAŠĆENIH REVIZORA

Član 1
Ovim pravilnikom se utvrđuje način vođenja i obrasci registara društava za reviziju i ovlašćenih revizora.

Član 2
Registri iz člana 1 ovog pravilnika vode se u elektronskoj formi.

Član 3
U registre iz člana 1 ovog pravilnika upisuju se i sve promjene podataka iz člana 16k st. 2 i 3 Zakona o računovodstvu i reviziji.

Član 4
Registri iz člana 1 ovog pravilnika objaviće se na internet stranici Ministarstva finansija. Obrazac registra društva za reviziju odštampan je na Obrascu 1 i obrazac registra ovlašćenih revizora odštampan je na Obrascu 2. Obrasci iz stava 2 ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Član 5
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

 

PREUZMI DOKUMENT