Na osnovu člana 11. stav 4 u vezi sa članom 18.Zakona o računovodstvu i reviziji («Službeni list RCG,»br. 69/05), članu 2. Uredbe o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije (« Sl.list RCG»,br. 44/07), Upravni odbor ISRCG je na sjednici održanoj 15.04.2011.godine, donio

PRAVILNIK

O NOSTRIFIKACIJI SERTIFIKATA

 

Član 1 

Pravilnikom o nostrifikaciji i sertfikaciji utvrđuje se :

  • postupak i način priznavanja sertifikata
  • uslovi koje kandidat treba da ispunjava za dobijanje sertifikata za zvanje knjigovođe,ovlašćenog računovođe i sertifikovanog računovođe
  • teme koje obuhvata nostrifikacija iz oblasti legislative i profesionalne regulative
  • dokaze koji se podnose uz prijavu za nostrifikaciju
  • troškove postupka nostrifikacije

Član 2

Pod nostrifikacijom sertifikata (priznavanje zvanja) podrazumijeva se prihvatanje ili priznavanje sertifikata izdatih od druge ovlašćene asocijacije.

Član 3

Od kandidata izvan Crne Gore, iz država istog govornog područja (bivše jugoslovenske republike),čija su ovlašćena matična udruženja  članovi IFAC-a se nostrifikacija vrši uz polaganje ispita iz :

  • Poreskog sistema Crne Gore (program po CORS-1)
  • Korporativnog i poslovnog prava  (program po CORS-1)

Ispiti se polažu po potrebi ili u okviru redovnih ispitnih rokova, u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata. Da bi se organizovao poseban ispitni rok, mora biti prijavljeno najmanje 10 kandidata.

Kandidati sa različitog govornog područja moraju dostaviti i dokaz o položenom ispitu iz crnogorskog jezika od nadležnog organa.

Da bi se izvršila nostrifikacija inostranog sertifikata, potrebno je da programi polaganja za određeno profesionalno zvanje budu u skladu sa programima tih ili ekvivalentnih zvanja kod Instituta sertifikovanih računovođa.Završena je prijava za Junski ispitni rok, I termin - 19.06.2022.