Obavještavamo Vas da će u četvrtak, 22.04. 2021.godine, sa početkom u 18:00h, ISRCG prezentovati (putem ZOOM platforme) alat za reviziju usklađen sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica i Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica.

Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mail: [email protected], najkasnije do četvrtka, 22.04.2021. godine, do 16:00h.

S poštovanjem,

Administracija ISRCG