Pripremna nastava za ispitni rok JUN 2021

Obavještavamo Vas da ISRCG organizuje pripremnu nastavu za ispitni rok jun 2021. godine.
Pripremili smo i posebne pogodnosti:

Ovlašćeni računovođa:

200 €
100 €

Cijena pripremne nastave po kandidatu za puni fond časova (20-25 časova)

50 €
30 €
Cijena jednodnevne pripremne nastave po kandidatu

Sertifikovani računovođa:

250 €
150 €

Cijena pripremne nastave po kandidatu za puni fond časova (20-25 časova)

50 €
30 €
Cijena jednodnevne pripremne nastave po kandidatu

Zbog okolnosti uzrokovanih virusom COVID19, nastava će se organizovati
online preko platforme ZOOM.

Rokovi i prijava

Prijave sa naznakom za koji ispit želite da pohađate pripremnu nastavu možete poslati na e- mail: [email protected]

Pripremna nastava će se organizovati (u popodnevnim časovima ili vikendom) ukoliko bude zainteresovanih najmanje 10 kandidata po ispitu za profesionalno zvanje “Ovlašćeni računovođa” ili 5 kandidata po ispitu za profesionalno zvanje “Sertifikovani računovođa”.

Rok za prijavu:
nedjelja, 16.05.2021.godine