DVODNEVNI STRUČNI SEMINAR
WEBINAR (preko ZOOM aplikacije)

PRIPREME ZA SASTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

I DAN – UTORAK 30.11.2021

10:00

Prof. dr Zoran Petrović, Redovni profesor Univerziteta Singudunum iz Beograda, Ovlašćeni revizor, Predavač na obukama za primjenu MSFI i pogonskog obračuna

1. Novine u zakonskoj, podzakonskoj i profesionalnoj računovodstvenoj regulativi za 2021. godinu

2. Ispravka grešaka iz ranijih perioda

3. Promjena računovodstvenih politika u 2021. godini (dobrovoljna promjena i promjena po osnovu izmjene profesionalne računovodstvene regulative)

4. Pripreme i obavljanje redovnog godišnjeg popisa za 2021. godinu

5. Priznavanje i vrednovanje pojedinih pozicija u finansijskim izvještajima:
a. obračun amortizacije stalne imovine,
b. revalorizacija stalne imovine,
c. vrednovanje investicionih nekretnina,
d. obračun vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda,
e. obračun obezvređenja sredstava,
– obračun obezvređenja stalne imovine,
– obračun obezvređenja zaliha,
– obračun obezvređenja potraživanja

II DAN – SRIJEDA 01.12.2021

10:00

Prof. dr Zoran Petrović, Redovni profesor Univerziteta Singudunum iz Beograda, Ovlašćeni revizor, Predavač na obukama za primjenu MSFI i pogonskog obračuna

Priznavanje i vrednovanje pojedinih pozicija u finansijskim izvještajima (nastavak):

f. priznavanje i vrednovanje prihoda,
g. lizing,
h. kapitalizovanje troškova pozajmljivanja,
i. uslovljena državna dodjeljivanja,
j. obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza,
k. obračun rezervisanja za otpremnine,
l. obračun rezervisanja.
m. sastavljanje Napomena

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
80 EUR– za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
100 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)