Pripremna nastava iz ispita 2.6. Poreski sistem, za ispitni rok JUN 2018, će se održati u petak 15.06.2018. godine sa početkom u 18h i subotu 16.06.2018. godine sa početkom u 8h30min, u prostorijama ISRCG, ul. dr Vukašina Markovića 114, Podgorica