Jednodnevna priprema nastava za ispit
2.9. Revizija i interna kontrola i za ispit
3.1. Usluge revizije

će se održati u nedjelju 06. decembra 2015. godine sa pocetkom u 10:00h, sala za edukaciju ISRCG, ul. dr Vukašina Markovica 114, Podgorica