Obavještavamo Vas da ISRCG organizuje pripremnu nastavu za ispitni rok DECEMBAR 2019. godine.
Rok za prijavu je 07.11.2019. godine

Prijave sa naznakom za koji ispit želite da pohađate pripremnu nastavu možete poslati na e- mail: [email protected]

Pripremna nastava će se organizovati (u popodnevnim časovima ili vikendom) ukoliko bude zainteresovanih najmanje 10 kandidata po ispitu.

Preuzmi prijavu