OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA ZA PROFESIONALNA ZVANJA

Obavještavamo Vas da ISRCG organizuje pripremnu nastavu za ispitni rok DECEMBAR 2015 godine.

Rok za prijave je 25.10.2015. godine.

Prijave sa naznakom za koji ispit želite da pohađate pripremnu nastavu možete poslati na e- mail: [email protected] ili[email protected]

Pripremna nastava će se organizovati (u popodnevnim časovima ili vikendom) ukoliko bude zainteresovanih najmanje 10 kandidata po ispitu.

PREUZMITE PRIJAVU