Poštovani članovi,

Koristimo priliku da vas informišemo da je Poreska uprava, na našu inicijativu, donijela odluku o produženju roka za predaju finansijskih iskaza i prijava poreza na dobit do 15.04.2020.godine, što se vidi i u mail-u koji vam dostavljamo u nastavku,

Važno je napomenuti da se odluka o prolongiranju zakonskog roka odnosi isključivo na podnošenje finansijskih iskaza i poreskih prijava, ali ne i na plaćanje poreske obaveze.

Što se tiče plaćanja poreske obaveze na osnovu PD prijave, juče smo uputili novi dopis Vladi Crne Gore sa zahtjevom da se prolongira plaćanje ove poreske obaveze za isti period kao što je i predaja finansijskih iskaza, zbog novonastale situacije.

S poštovanjem,

Generalni sekretar
Igor Pavićević