Prvi čas Kursa za pomoćne poslove u računovodstvu za polaznike II faze u Tivtu,održaće se u srijedu 05. oktobra 2016. godine, na Fakultetu za mediteranske poslovne studije (FMS), zgrada stare Opštine Tivat, sa početkom u 18h.