Prvi čas pripremne nastave za ispit 2.8. Finansijsko izvještavanje za rok DECEMBAR 2016 će se održati u subotu 19. novembra

2016. godine sa početkom u 9h, „Sala za edukaciju“, ISRCG, adresa: ul. dr Vukašina Markovića 114, Podgorica.