Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 06 DECEMBAR 2018 (četvrtak). Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutu popunjen prijavni formular za ispit (na našem sajtu) i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu. Prijava (skenirana) se može poslati i na e- mail:

[email protected]

PREUZMI RASPORED