Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 16 JUN 2016 (četvrtak). Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutu popunjen prijavni formular za ispit (na našem sajtu) i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu. Prijava (skenirana) se može poslati na e- mail:

[email protected]

PREUZMI RASPORED