U organizaciji Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Podgorice, održan je X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, na temu:

FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE U FUNKCIJI UNAPREĐENJA PROCESA MENADŽMENTA

Cilj Kongresa bio je da promoviše razmjenu stručnih i naučnih  znanja i iskustava iz oblasti računovodstva, revizije, i srodnih oblasti, kao i odnos menadžmenta i računovodstva, kroz kvalitetnije finansijsko izvještavanje. Kongres ima međunarodni karakter. Učesnici Kongresa su bili predstavnici računovodstvene i revizorske profesije iz Crne Gore, regije i EU.

U okviru X Kongresa, održana su predavanja i radionice, u organizaciji predstavnika za Grant Svjetske banke – ACCA, Deloitte i AARC, u cilju unapređenja sistema profesionalne edukacije računovođa i revizora, zbog zadovoljenja kriterijuma za dobijanje punopravnog članstva ISRCG u IFAC-u. Predstavnici Granta su na radionicama obučavali predavače ISRCG, zadužene za sprovođenje profesionalne edukacije.

Na Kongresu su svečano uručene specijalističke licence prvoj generaciji za zvanje “Ovlašćeni procjenjivač”. Značaj ove specijalizacije je što je ISRCG postao član IVSC (International Valuation Standards Council), a u predlogu novog Zakona o računovodstvu je uvažavanje ovog zvanja za članove IVSC i TEGoVA.