• November 16, 2018
 • 11:00
 • Hotel „Berane“

Predavači:

10:00 -13:00h 

Igor Pavićević, sertifikovani računovođa
Milan Radulović, Glavni inspektor, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

 • Uloga IFAC-a u borbi protiv korupcije i sprječavanja pranja novca po standardu FATF (The Financial Action Task Force)
 • Sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Uvođenje pristupa koji se bazira na procjeni rizika (po djelatnostima)
 • Ispunjavanje Zakonom propisanih zahtjeva za računovođe i revizore – promjena klijenata
 • Oblasti – privredna društva, pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju djelatnost, odnosno poslove:

– forfetinga;
– revizije, računovodstva i pružanja usluga poreskog savjetovanja;
– pružanja usluga pri osnivanju pravnih lica i drugih privrednih društava, kao i poslovnih ili fiducijarnih usluga;
– upravljanja imovinom za treća lica;
– izdavanje i upravljanje platnim instrumentima koji se ne smatraju platnim instrumentima u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet;
– davanja zajmova i posredovanja prilikom ugovaranja poslova davanja zajmova;
– investiranja, prometa i posredovanja u prometu nekretnina;
– prometa motornih vozila ako se plaćanja izvršavaju ili primaju u gotovom novcu;
– prometa plovnih i vazduhoplovnih objekata ako se plaćanja izvršavaju ili primaju u gotovom novcu;
– organizovanja i sprovođenja licitacija, prometa umjetničkih predmeta, plemenitih metala i dragog kamenja i proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja, kao i prometa drugih roba, ako se plaćanja vrše ili primaju u gotovom novcu

 • Praktični primjeri po kategorijama rizičnosti, kao i primjeri za vježbu sa učesnicima seminara

 13:00 – 13:15h Pauza za kafu

 13:15 – 14:45h

PANEL DISKUSIJA – Problemi u praksi – Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih iskaza i sprovođenje godišnjeg popisa za 2018. godinu

Panelisti:  

Milena Golubović, sertifikovani računovođa – Moderator

Sonja Smolović, sertifikovani računovođa

Anita Radulović, ovlašćeni računovođa

Ranko Stanišić, Predsjednik Nadzornog odbora Unije poslodavaca Crne Gore

– na Panelu će biti prezentacije na ovu temu i očekujemo interaktivno učešće prisutnih –

14:45 – 15:45h

Prof. dr Branko Ljutić, ovlašćeni revizor

Primjena regulative EU u oblasti zaštite ličnih podataka (GDPR, na snazi od 25.05.2018.godine) sa praktičnim primjerima (bankarski sektor, osiguranje, hotelijerstvo, telekomunikacije itd.) iz ugla računovodstvene i revizorske profesije

 • Obavezna primjena za pravna lica čije su matične kompanije u zemljama EU
 • Šta svaki računovođa i revizor trebaju da znaju o Opštoj uredbi o zaštiti podataka ličnosti u EU i šta to znači za pravna lica u Crnoj Gori – pozicija Evropske federacije računovođa malih i srednjih preduzeća (EFAA)
 • Analiza uticaja GDPR na bankarski sektor u Crnoj Gori
 • Perspektive uvođenja GDPR na sektor osiguranja u Crnoj Gori
 • Usaglašenost mobilnih i telekomunikacionih operatera u Crnoj Gori sa GDPR regulativom
 • Vodič za primjenu GDPR regulative u hotelijerstvu u Crnoj Gori

Pitanja i odgovori poslije svakog predavanja. Obezbjeđen je seminarski materijal.


Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).


Kotizacija:

60 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i  kandidate za profesionalna zvanja
80 eura – za ostale zainteresovane


 Napomena(popust): Na svake 3 plaćene kotizacije, za ovaj seminar,  iz iste firme, četvrta kotizacija  je gratis.


Poslovni računi:                                                 
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 ( Lovćen banka)