• May 8, 2015
  • 21:44
  • SALA u novim prostorijama ISRCG

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore i Pricewaterhouse  Coopers Akademija organizuju

Četvrti seminar- drugi ciklus 2014- 2015 godine

u okviru specijalizacije za zvanje

Ekspert međunarodnog finansijskog izvještavanja na temu MRS- 7, MRS- 8, MRS- 10, MRS- 37