• December 18, 2015
  • 11:21
  • SALA u prostorijama ISRCG,

Predavač:
Sonja Smolović, Sertifikovani racunovođa

NAPOMENA: Seminar mogu pratiti i ostali zainteresovani koji nijesu upisali specijalizaciju

Seminar se vrednuje sa 6 poena kontinuirane profesionalne edukacije


Kotizacija:
100€ za članove ISRCG
150€ za ostale zainteresovane


Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgoricka banka)
565-160-92 (Lovcen banka)