• December 3, 2016
 • 10:00
 • ISRCG, sala za edukaciju

(Seminar se održava 03.12.2016, sa početkom u 10h, Sala za edukaciju ISRCG)
Predavač – dr Aleksandar Petković, sertifikovani finansijski forenzičar i profesor forenzičkog računovodstva sa dugogodišnjim prakticnim iskustvom u sprječavanju i otkrivanju svih oblika finansijske patologije

 • Cilj seminara
  >> Usvajanje znanja i vještina o tehnikama vođenja razgovora –intervjua sa zaposlenima ali i sa onima za koje postoji osnovana sumnja da su uključeni u prevarne radnje
 • Kome je namijenjen seminar
  >> 
  Forenzickim računovođama, finansijskim forenzičarima, internim i eksternim revizorima, strateškom i operativnom menadžmentu, zaposlenima u sektorima korporativne bezbjednosti
 • Teme koje će biti obrađene
  >> Efikasna komunikacija kao osnova uspješnog ispitivanja u slučajevima finansijskog kriminala
  >> Činioci koji ometaju i olakšavaju komunikaciju u forenzičkim razgovorima
  >> Faze ispitivanja (Planiranje i priprema razgovora, inicijalni kontakt, uspostavljanje povjerenja, postavljanje specifičnih pitanja itd.)
  >> Lične karakteristike dobrog ispitivača i vještine slušanja
  >> Tipologija pitanja, kako ih postavljati i pravilno razumijevanje odgovora kroz verbalne i neverbalne poruke i gestove
  >> Fiziološki aspekti i posmatranje reakcija ispitanika u cilju prepoznavanja izgovorenih laži
  >> Uvodna pitanja, informativna pitanja, pitanja procjene i traganja za priznanjima
  >> Glavne faze i djelovi vođenja razgovora i elementi konverzacije
  >> Savremene tehnike vođenja razgovora (PEACE model britanskog Home office-i Raid model)

Broj mjesta je ograničen. Zainteresovani se mogu prijaviti najkasnije do petka 02. decembra 2016. godine do 15h.

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije) za članove ISRCG

Kotizacija:
100 EUR – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
120 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92( Lovćen banka)