• May 12, 2017
 • 10:00
 • Sala za edukaciju ISRCG , ul. dr Vukašina Markovića 114, Podgorica

Seminar se održava 12.05.2017.godine i 13.05.2017. godine, sa početkom u 10h
Sala za edukaciju ISRCG , ul. dr Vukašina Markovića 114, Podgorica

Predavač– dr Aleksandar Petković, sertifikovani finansijski forenzičar i profesor forenzičkog računovodstva sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u sprječavanju i otkrivanju svih oblika finansijske patologije

05.2017. godine – Seminar FORENZIKA POREZA

U okviru seminara biće obrađene sledeće teme:

 • savremeni pojavni oblici poreskih prevara i fiskalnih malverzacija u zemljama evroazijskoj područja (Ruska federacija, Turska, Bjelorusija, Litvanija, Uzbekistan itd.)
 • savremeni pojavni oblici poreskih prevara i fiskalnih malverzacija u Evropskoj uniji (karusel tehnika poreske utaje)
 • savremeni pojavni oblici poreskih prevara i fiskalnih malverzacija zemalja Zapadnog balkana sa akcentom na Srbiju i Crnu Goru
 • izbjegavanje plaćanja poreza po odbitku i doprinosa
 • poreske prevare prethodnog (ulaznog) poreza na dodatu vrijednost
 • poreske prevare obračunatog (izlaznog) poreza na dodatu vrijednost
 • prevare vezane za zloupotrebu niže stope oporezivanja ili poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak ulaznog poreza
 • tehnike negativnog rabata, upotreba front ili fly-by-night kompanija, off- shore kompanija i fantomskih firmi u fiskalnim malverzacijama

13.05.2017. godine Seminar FORENZIKA STEČAJA

U okviru seminara biće obrađene sledeće teme:

 • stečaj i stečajni postupak u Crnoj Gori u kontekstu evropskog zakonodavnog ambijenta
 • krivično- pravni aspekt stečajnih malverzacija
 • savremeni oblici, tehnike i načini izvršenja kriminalnih radnji u stečajnim postupcima
 • tehnike planiranog sloma („smrtna krvarenja korporativnih agresora“, „smrtna krvarenja bijelih viteza“, paralelni entiteti, insajderske prodaje)
 • nagovještaji i simptomi stečajnih malverzacija

Broj mjesta je ograničen. Zainteresovani se mogu prijaviti najkasnije do četvrtka 11. maja 2017. godine do 15h, na e- mail: [email protected] Rezervaciju mjesta potvrđujemo e-mailom.