• May 28, 2016
  • 10:00
  • Sala za edukaciju, ISRCG

Predavač:

Dr Aleksandar Petković
Sadržina tematskih jedinica:

♣ Pojam i istorijat finansijske forenzike

♣ Djelokrug rada i vrste finansijske forenzike

♣ Pojam, priroda i vrste kriminalnih radnji

♣ Podjela kriminalnih radnji

♣ Krivično- pravni aspekt kriminalnih radnji

♣ Pojam, struktura, uloga i principi korporativnog upravljanja u kontekstu kriminalnih radnji

♣ Uloga i odgovornost upravnih i izvršnih odbora

♣ Uloga i odgovornost rukovodstva

♣ Odbori revizora i kriminalne radnje

♣ Interna revizija i nezakonitosti u poslovanju

♣ Nezavisni revizor i kriminalna radnja

♣ Uloga represivnog aparata države i koncept korporativnog upravljanja


Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija: 

100 eura po seminaru,  za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju

120 eura po seminaru – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 (Lovćen banka)