• September 30, 2017
  • 10:00
  • Sala za edukaciju, ISRCG Adresa: Ul. dr Vukašina Markovića br 114, 81000 Podgorica

Forenzički računovođa (Finansijski forenzičar)

Seminar će biti održan u subotu 30.09.2017. godine, sa početkom u 10:00h

Sala za edukaciju, ISRCG

Adresa: Ul. dr Vukašina Markovića br 114, 81000 Podgorica

– AGENDA –

Predavači:

Dr Aleksandar Petković, Američka asocijacija ovlašćenih finansijskih forenzičara (CFRA)

       Sadržina tematskih jedinica: 

  • Oblici i tehnike protivpravnog prisvajanja sredstava
  • Modaliteti kreiranja i prezentovanja lažnih finansijskih izvještaja
  • Koruptivne radnje i sukobi interesa u javnim nabavkama i neposrednom pregovaranju
  • Studije slučaja

Milan Radulović, Glavni inspektor Odsjeka za kontrolu obveznika, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

       Sadržina tematskih jedinica: 

  • Faze, modaliteti i tehnike pranja novca – u prilogu ove Agende

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:

100 eura – za članove ISRCG, pretplatnike  na časopis i kandidate za profesionalna zvanja

120 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)PREUZMITE CIJELU AGENDU