• November 25, 2017
 • 10:00
 • ul. dr Vukašina Markovića br 114, 81000 Podgorica

– AGENDA –

Predavači:

 • Lidija Vukčević, Specijalni tužilac, Specijalno državno tužilaštvo     

       Sadržina tematske jedinice: 

 • Pravni i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori
 • Dubravka Popović, Stručni saradnik ekonomsko finansijske struke i Jovanka Krunić, Stručni saradnik ekonomsko finansijske struke, Specijalno državno tužilaštvo 

       Sadržina tematskih jedinica: 

 • Novi trendovi u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, s osvrtom na korišćenje sporazuma o priznanju krivice, finansijske istrage i istraživanje pravnih lica

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije) 

 • Broj mjesta je ograničen. Neophodno je rezervisanje mjesta i organizovaće se prema redosledu pristiglih prijava.

Kotizacija:

100 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja 

120 eura – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)


Sadržaj tematskih cjelina:

Obuhvata upoznavanje i praktične primjere

 • sa pojmom i definicijom finansijske istrage;
 • sa organizacijom rada finansijskog istražnog tima i istražitelja;
 • sa načinom prikupljanja podataka i informacija vezanih za krivični postupak;
 • sa načinom obrade podataka i informacija vezanih za krivični postupak;
 • sa pojmom zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;
 • sa pojmom privremeno i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću kroz konkretne primjere iz prakse;
 • sa pojmom istraživanje pravnih lica

Saradnja sa državnim institucijama

 • Uprava Policije – Specijalno policijsko odjeljenje
 • Poslovne banke;
 • Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Centralna banka,
 • Uprava carina,
 • Poreska uprava;
 • ANB

Praktični primjeri i simulacija situacija iz prakse