• July 30, 2016
  • 10:00
  • Sala za edukaciju, ISRCG, adresa: ul.dr Vukašina Markovića 114, Podgorica

Predavač:

Dr Aleksandar Petković 

Sadržina tematskih jedinica:

♠  Ko čini kriminalne radnje u finansijskim izveštajima?

♠  Zašto pojedinci čine kriminalne radnje (motivacioni faktori);

♠ Modeliranje, oblikovanje i primjena sistema internih kontrola namijenjenih sprječavanju pojava nezakonitih finansijskih transakcija;

♠  Metodologija procjene rizika od kriminalnih radnji.


Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


 

Kotizacija:   

100 eura

– za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju

120 eura– za ostale zainteresovane


Poslovni računi:                                                
510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)